Zakończona rekrutacja


W dniu 30.10.2018 r. zakończona została rekrutacji do II etapu projektu.

Łącznie zakwalifikowało się 35 uczennic i uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodach.

technik logistyk (7 K , 10 M) i technik organizacji reklamy(15 K, 3 M ).

W grudniu zostanie przeprowadzona diagnoza, której celem jest zbadanie predyspozycji uczniów/uczennic pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W przyszłym roku uczestnicy projektu będą zdobywali wiedzę teoretyczną na kursach i praktyczną realizując staże u pracodawców.