„Nie bij mnie – kochaj mnie!”


Organizatorem akcji jest Regionalne Centrum Wolontariatu a patronatem jest WOŚP. Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci. Nasze misie z logo akcji, dzięki przychylności mieszkańców pojawiły się w wielu miejscach w okolicy ul. Gen. J. Bema.