Wyniki konkursu „Młodzi w środowisku pracy”


W dniu 29 listopada 2018 r. po zapoznaniu się z fotografiami zgłoszonymi do konkursu „Młodzi w środowisku pracy” przeprowadzonego w ramach projektu „Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi!”

komisja konkursowa postanowiła przyznać naszej szkole

dwie nagrody :
w kategorii: walory artystyczne: 1 miejsce – zdjęcie nr 8 z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – zawód: technik logistyk (autor: Julia Kamińska)

w kategorii: walory merytoryczne:
Wyróżnienie – zdjęcie nr 7 z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – zawód: technik ekonomista (autor: Wiktoria Cukarolli)

GRATULUJEMY!!!

A oto nagrodzone zdjęcia: