Projekt „Be What Want To Be, Do What You Want To Du” w ramach programu Erasmus+


Grupa projektowa uczniów i nauczycieli w Lucenec na Słowacji

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 w ZSEiO rozpoczął się projekt europejski w ramach programu Erasmus+, który jest realizowany z trzema szkołami średnimi z Europy: Obchodna Akademia z Lucenec w Słowacji (koordynator projektu), ITET’A Capitini z Perugii we Włoszech oraz IES Sixto Marco z Elche w Hiszpanii.

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie młodzieży istnienia oraz znaczenia dziedzictwa narodowego każdego z członków projektu. Tradycje kulturowe kształtują młodego człowieka w ramach jego narodowości ale również pozwalają na kreowanie swojej tożsamości europejskiej. Uświadomienie sobie wartości dziedzictwa kulturowego w ramach lokalnej społeczności jest punktem wyjścia do promocji lokalnej kultury i docenienia jej wartości w świetle tradycji europejskiej. Sposobem na promowanie miejscowych osobliwości jest stworzenie przez uczestników projektu fikcyjnego biura podróży, dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość zastosowania w praktyce teoretycznej wiedzy zdobywanej w szkole a dotyczącej pozyskiwania potencjalnych klientów, tworzenia biznes planu, promowania własnej firmy. Ponadto spotkania z przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami sektora turystycznego będą doskonałą okazją do skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyczną.

Dzięki zadaniom projektowym uczestnicy będą lepiej przygotowani do wkroczenia na rynek pracy krajowy oraz międzynarodowy. Współpraca z rówieśnikami to cenne doświadczenie, dzięki któremu młodzi ludzie uczą się tolerancji, zrozumienia dla innej kultury, otwartości, poczucia własnej wartości, pracy zespołowej. Nie należy zapominać o wyjątkowej sposobności na podniesienie kompetencji językowych poprzez codzienną komunikację w języku angielskim podczas spotkań projektowych.

Harmonogram wizyt:

  1. Lucenes, Słowacja 13.01-19.01.2019
  2. Elblag, Polska 31.03-6.04.2019
  3. Perugia, Włochy listopad 2019
  4. Elche, Hiszpania marzec 2020
  5. Lucenec, Słowacja czerwiec 2020

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.

Szkolny koordynator projektu
Monika Gutowska
n-l j.angielskiego