Dzień 25 września to niewątpliwie jeden z niezapomnianych dni dla dziewcząt i chłopców z klas I . 227 uczniów zostało oficjalnie przyjętych do społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu podczas uroczystości ślubowania.
Przedstawiciela klas pierwszych w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, rodziców złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów.
Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły.

Życzymy Pierwszakom, aby owocnie wykorzystali każdy dzień spędzony w murach naszej szkoły. Powodzenia!