Projekt ” Wszystko jest poezją…czyli polska powojenna piosenka literacka”


Ruszamy ze szkolnym projektem „Wszystko jest poezją…czyli polska powojenna piosenka literacka”

Kalendarium

 • 1.10.2019 – zainicjowanie projektu;
 • 7. 10. 2019 – ogłoszenie konkursu graficznego  na plakat pod hasłem „Wszystko jest poezją …czyli polska piosenka literacka”;
 • 7.10.-11.2019 – lekcje języka polskiego w klasach I wprowadzające w tematykę polskiej powojennej piosenki literackiej oraz omówienie projektu i przydział zadań;
 • październik/styczeń – wyjście klas do Teatru Dramatycznego na spektakl „Kaczmarski-cztery pory niepokoju”;
 • Do 18.10.  – przedstawienie nauczycielom j. polskiego planu, wstępnego opisu wyznaczonego zadania
 • Do 8.11. – wykonanie zadania
 • 18.11.2019 – rozstrzygniecie konkursu graficznego
 • Do 27. 11 – próby – przygotowanie przeglądu piosenki
 • 28.11.2019 –  wystawa pokonkursowa plakatów
 • 28.11. – 5.12 –  piosenki literackie w radiowęzle podczas przerw
 • 5.12.2019 – Impreza szkolna „Poezja jest wszędzie…czyli przegląd polskiej powojennej piosenki literackiej”

Organizatorzy projektu:

 • Nauczyciele języka polskiego:  Piskorek, B. Byzdra-Maliszewska,
 • A. Nowakowska
 • Nauczyciel-bibliotekarz – M. Górecka
 • Koło Teatralne- A. Frankowska, J. Jaranowska
 • R. Greń – projektowanie graficzne

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������