Uczniowie elbląskiego „Ekonomika” wspominają poległych żołnierzy.


Święto Wszystkich Świętych to czas wspomnień, zadumy i pamięci o wszystkich, których już nie ma z nami ale są i zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci.

Uczniowie klas Technik – Logistyk Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – czyli „klas wojskowych” w przededniu Święta Wszystkich Świętych odwiedzili grób ś.p. sierż. Tomasza Murkowskiego, który poległ 11 listopada 2006 roku, wykonując zadania w ramach VII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Iraku.  Przywołaliśmy pamięć Tomasza, wspominając lata jego służby w 13. Elbląskim Pułku Przeciwlotniczym. Przybliżyliśmy młodzieży przy tej okazji, czym była misja w Iraku i Afganistanie, Kosowie, Libanie czy Gruzji. Wspominaliśmy tych, którzy polegli, wykonując zadania służbowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Umówiliśmy się także, że za 20 lat dzisiejsi uczniowie przyjdą na groby żołnierzy AK, Aliantów, czy też tych poległych już w czasie pokoju i opowiedzą swoim dzieciom, dlaczego zapalają tu znicze. Ta pamięć jest przecież tak bardzo potrzeba dziś ale i w przyszłości. 

 Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: Aleksandra Czupryn.