Straż Graniczna w Ekonomiku


Trwa cykl spotkań klasy wojskowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu o profilu Technik – Logistyk z przedstawicielami służb mundurowych.

 W dniu 4 listopada z uczniami tej klasy oraz z pozostałymi klasami maturalnymi spotkali się przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 Przedstawili uczniom ofertę, dotyczącą naboru do służby i pracy w strukturach Straży Granicznej. Omówione zostały wymagania dotyczące wykształcenia w poszczególnych korpusach osobowych, dokumenty, które należy przygotować, niezbędne i wymagane egzaminy oraz badania. Zreferowano również warunki służby, pracy i płacy a także inne niezbędne informacje. Młodzież klas maturalnych spotkała się już z przedstawicielem WKU w Elblągu, który przedstawił zasady i warunki naboru do służby w wojsku.

Kolejne spotkania ze służbami mundurowymi już wkrótce.