„Logistycy” ZSEiO w Ratuszu Staromiejskim


W dniu 7 listopada 2019 roku na zaproszenie Prezydenta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego uczniowie klasy I B – technik – logistyk, w wojskowych mundurach, uczestniczyli w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Elbląg a Związkiem Piłsudczyków Rzeczpospolitej.

Jednocześnie uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy poświęconej postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W przededniu Narodowego Święta Niepodległości była to dla nas prawdziwa i wręcz „żywa” lekcja historii.

Jak bardzo – obrazują fotografie.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Fot: Joanna Urbaniak