„Logistycy” na półmetku praktyk zawodowych.


Od 18 listopada uczniowie klas III Technik – logistyk czyli nasze „wojsko” dzielnie „walczą”, odbywając praktyki zawodowe w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu. Pierwszego dnia odbyli niezbędne szkolenia – ochrona informacji niejawnych, ochrona obiektów, bhp, zasady pobytu na terenie jednostki wojskowej a także zwiedzili Sali Tradycji jednostki, gdzie zapoznali się z historią i tradycjami pułku. Dalej jest tylko wiedza z zakresu logistyki wojskowej, zarówno teoretyczna jak i praktyczna. Zajęcia odbywają się  w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale także w hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Nasi uczniowie mają niepowtarzalną okazję zapoznania się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów, naprawa broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji i … po prostu zawrót głowy. Mamy nadzieję, że wykorzystają ten czas, tym bardziej że część z nich nosi się z zamiarem służby w wojsku lub innych służbach mundurowych.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: mł. chor. Krzysztof Moliński.