Stypendia szkolne

Odbiór decyzji stypendialnych wnioskodawców stypendium szkolnego w gabinecie pedagoga szkolnego ( 15a).

Przypominamy, że stypendium szkolne musi być zrealizowane do dnia 13 grudnia 2019 roku.