Spotkanie maturzystów ZSEiO z przedstawicielami 16. Pułku Logistycznego


            Promocja akcji „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej i 16. Pułku Logistycznego” to proces ciągły.

Zgodnie z obszernym harmonogramem prowadzenia akcji promocyjnej przez 16 pułk w 2020 roku, trwa cykl spotkań m. in. wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych naszego miasta i regionu. W dniu 5 marca żołnierze jednostki spotkali się z klasami maturalnymi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Wśród tegorocznych absolwentów tej szkoły są także uczniowie klasy Technik – Logistyk  z innowacją wojskową czyli „klasy wojskowe”.

Maturzystów zapoznano z potrzebami Sił Zbrojnych,  16. Dywizji i 16. Pułku  w zakresie naboru do służby  w korpusie szeregowych zawodowych oraz szkolnictwa wojskowego. Przedstawiono „ścieżkę”, jaką kandydaci muszą pokonać – zgłoszenia do WKU, służba przygotowawcza, egzamin z wychowania fizycznego itd. Przedstawiono charakterystykę 16. Pułku Logistycznego, wyposażenie, charakter służby oraz zarobki i możliwości rozwoju przyszłych żołnierzy. Na koniec przedstawiciele 16. pułku umówili się z grupą tegorocznych abiturientów na spotkanie w sprawie podjęcia służby wojskowej. Od 2015 roku w służbie jest ok. 34 absolwentów klas wojskowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, która w ramach zawartych porozumień z Dowództwem 16. Dywizji, 15. Pułku Przeciwlotniczego a lada moment także z 16. Pułkiem Logistycznym jako jednostką kierunkową, współpracuje z jednostkami wojskowymi Garnizonu Elbląg.

Tekst: ppłk rez. Zbigniew Tuszyński; Foto: mł. chor. Krzysztof Moliński.