Technik – logistyk w wojskowym mundurze.


            Trwa nabór kolejnych zastępów uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Szkoła oferuje wiele atrakcyjnych kierunków, ukończenie których zapewnia w przyszłości dobry, życiowy start. Atutem naszej szkoły jest także najwyższy w Elblągu procent zdawalności matur i egzaminów zawodowych wśród elbląskich techników.  Ten trend utrzymujemy już od kilku lat.

            Jednym z kierunków kształcenia w ZSEiO jest Technik – Logistyk. Kierunek ten dodatkowo charakteryzuje się rozszerzonym programem, który nazywamy „klasą wojskową”. Uczniowie tego kierunku chodzą w wojskowych mundurach, uczą się m. in. podstawowych elementów musztry wojskowej, dyscypliny, szkolenia strzeleckiego, walki wręczy czy taktyki. Priorytetem są tutaj także zajęcia z zakresu logistyki wojskowej. Uczniowie tego kierunku mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg. Przynajmniej raz w ciągu nauki w szkole nasi uczniowie odbywają szkolenie poligonowe w oparciu o Jednostkę Wojskową i obiekty szkoleniowe w Gołdapi. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i uroczystościach na terenie miasta i regionu. Szkolenie odbywa się także na terenie wojskowych jednostek patronackich. Jednocześnie chcemy bardzo jasno powiedzieć, że nie jesteśmy szkołą oficerską, podoficerską czy kadetów. Naszym priorytetem jest przygotowanie naszych absolwentów do zawodu i pozytywnego zdania egzaminu maturalnego. „Klasy wojskowe” mają tylko pokazać specyfikę służby w mundurach, ponieważ nasi absolwenci od kilku lat zasilają szeregi Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji oraz innych służb mundurowych. Oczywiście nasi absolwenci wybierają także zarówno studia jak i pracę w zakresie szeroko rozumianej logistyki.

            Jeżeli interesuje Cię logistyka, pociąga wojsko a tak naprawdę chcesz to połączyć, wystarczy dołączyć do nas. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – kierunek Technik – Logistyk. Zapraszamy na naszą stronę internetową i zakładkę klas wojskowych.

Tekst: Zbigniew Tuszyński.
Foto: archiwum ZSEiO.