STYPENDIUM SZKOLNE


Informujemy, że od 1 września 2020r. do 15 września 2020r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego.

W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga, sekretariacie szkoły lub na stronie https://eped.pl/Stypendia

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny. –  gabinet 15a