Technik – logistyk w wojskowym mundurze


Trwa nabór kolejnych zastępów uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Szkoła oferuje wiele atrakcyjnych kierunków, ukończenie których zapewnia w przyszłości dobry, życiowy start. Atutem naszej szkoły jest także najwyższy w Elblągu procent zdawalności matur  i egzaminów zawodowych wśród techników.  Ten trend utrzymujemy już od kilku lat.

            Jednym z kierunków kształcenia w ZSEiO jest Technik – Logistyk. Kierunek ten dodatkowo charakteryzuje się rozszerzonym programem, który nazywamy „klasą wojskową”. Uczniowie tego kierunku chodzą w wojskowych mundurach, uczą się m. in. podstawowych elementów musztry wojskowej, dyscypliny, szkolenia strzeleckiego, walki wręcz czy taktyki. Priorytetem są tutaj także zajęcia z zakresu logistyki wojskowej. Pandemia koronawirusa w bardzo dużym stopniu ograniczyła naszą działalność, jednak mamy nadzieję, że kiedy wybierzecie naszą szkołę i ten kierunek, wrócimy do tych przedsięwzięć.

Uczniowie tego kierunku mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg – ostatnio w maseczkach i sanitarnych rygorach. Przynajmniej raz w ciągu nauki w szkole nasi uczniowie odbywają szkolenie poligonowe w oparciu o Jednostkę Wojskową i obiekty szkoleniowe w Gołdapi. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i uroczystościach na terenie miasta i regionu – w wojskowych mundurach. Szkolenie odbywa się także na terenie wojskowych jednostek patronackich. Jednocześnie chcemy bardzo jasno powiedzieć, że nie jesteśmy szkołą oficerską, podoficerską czy kadetów. Naszym priorytetem jest przygotowanie naszych absolwentów do zawodu i pozytywnego zdania egzaminu maturalnego. „Klasy wojskowe” mają tylko pokazać swoim uczniom specyfikę służby w mundurach, ponieważ nasi absolwenci od kilku lat zasilają szeregi Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji oraz innych służb mundurowych. Oczywiście nasi absolwenci wybierają także zarówno studia jak  i pracę w zakresie szeroko rozumianej logistyki.

            Jeżeli interesuje Cię logistyka, pociąga wojsko lub służby mundurowe a tak naprawdę chcesz to połączyć, wystarczy dołączyć do nas. Zespół Szkół Ekonomicznych  i Ogólnokształcących w Elblągu – kierunek Technik – Logistyk. Zapraszamy na naszą stronę internetową i zakładkę klas wojskowych. Czekamy!!!