Złota Szkoła NBP


Nasza Szkoła uzyskała tytuł „Złotej Szkoły NBP”!!!

W tym roku zainaugurowany został ogólnopolski program edukacyjny „Złote Szkoły NBP”. Jego powstaniu towarzyszyła idea stworzenia sieci szkół, które staną się liderami w dziedzinie edukacji ekonomicznej. Przystąpienie do programu dało zarówno nauczycielom, jak i uczniom impuls do wspólnego działania i postawienia celu, do którego warto wspólnie zmierzać, mimo izolacji i konieczności zdalnego nauczania. Tym celem była popularyzacja wiedzy o finansach osobistych, czyli wiedza o tym, jak zadbać o własne pieniądze.

W projekcie udział wzięło łącznie 142 044 uczestników. Tytuł Złota Szkoła NBP został przyznany 284 szkołom w Polsce wśród, których znalazł się Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Koordynatorem programu był Pan Marek Pieńkowski, którego merytorycznie wspierała Pani Iwona Osmańska.