Myślę , wiec nie śmiecę


Sprzątanie świata ” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

28 akcja Sprzątania świata pod hasłem- Myślę, więc nie śmiecę już za nami.

Fotorelacja Szkolnego Koła Ekologicznego i klasy IIIa.