WYSTAWA -”PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ- HISTORYCZNA KONIECZNOŚĆ”


9 września 2022r. przy Moście Wysokim miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pt. „Przekop Mierzei Wiślanej – historyczna konieczność”.

Ekspozycja pokazuje kolejne etapy budowy kanału, nawiązuje także do historii jego koncepcji. Autorem wystawy jest Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Otwarcie wystawy uświetnił swoją obecnością prezes IPN, dr Karol Nawrocki.  Zaznaczył, iż przekop Mierzei Wiślanej ma swoją długą tradycję, sięgającą do końca XVI wieku.  Decyzja o przekopie mierzei Wiślanej jest decyzją kierującą nas w stronę bezpieczeństwa i dobrobytu. Ma ona dwa wymiary, obok historycznego również gospodarczy, bo ta inwestycja daje miastu Elbląg zwiększenie  przeładowności elbląskiego portu z 90 ton do 3,5 mln ton rocznie.

Wystawa będzie dostępna  do 2 października 2022r .

W dniu 14 września wystawę obejrzała klasa 1b. Młodzież z zainteresowaniem oglądała zdjęcia i opisy znajdujące się na ekspozycji. Była to cenna lekcja z historii naszego regionu.