Sprzątanie Świata 2022


16 września uczniowie ZSEiO włączyli się w 29 akcję Sprzątania Świata. Porządkowali teren najbliższy sercu każdego ucznia czyli… teren wokół szkoły.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”.

Akcja ma na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja ma również uświadomić, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.