Warsztaty dla uczniów


Od 13.02. ruszają w naszej szkole warsztaty dla uczniów organizowane przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych, współfinansowanych z budżetu Elbląga.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczniów ZSEiO w dodatkowe kompetencje w zakresie asertywności i radzenia sobie ze stresem oraz wyłonienie Młodzieżowych Liderów Profilaktyki, którzy wezmą udział w dalszej serii szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje osobiste, a później podzielą się zdobytymi zasobami z innymi tworząc projekty profilaktyczne.

Jeśli czujesz, że chcesz rozwinąć swoje umiejętności interpersonalne, poznać swoje mocne strony oraz podzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami – zgłoś się do udziału w projekcie Młodzieżowych Liderów Profilaktyki!

Szczegółowych informacji udziela pani Elżbieta Ptasznik

https://drive.google.com/file/d/1IhPE17E0YNy6UmdWmeUgW51eiQjLTHGX/view