Koła zainteresowań


Szkolne Koła Zainteresowań

KOŁO OPIEKUN
Koło teatralne A. Frankowska i M. Górecka
Koło ekologiczne D. Barcińska
Szkolny Klub Sportowy Nauczyciele w-f
Koło wolantariatu A. Guzenda
Koło PCK A. Guzenda
Szkolny Instytut Ludzi Kreatywnych B. Kuczaba
Gitarą i piórem I. Piskorek
Koło przedsiębiorczości D. Barcińska, M. Arendt
Koło turystyczne J. Jaranowska, W. Dorociak, J. Mazuś

Plan pracy koła poetycko – muzyczno – artystycznego “Gitarą i piórem”

W bieżącym roku szkolnym zakładamy sobie następujące cele:

 • Zgromadzenie uczniów uzdolnionych artystycznie (śpiewających, grających na instrumentach, piszących poezję i prozę, malujących itp.), aby motywować ich do dzielenia się swoim talentem oraz nabywania nowych umiejętności, rozwijających ich artystyczne zamiłowania.
 • Wzbudzanie w młodzieży wrażliwości i szacunku do sztuki, teatru, literatury i muzyki oraz uświadamianie jej, że szkoła może być bardzo dobrym miejscem nie tylko dla rozwoju intelektualnego, ale również artystyczno-duchowego.
 • Prezentowanie efektów rozwijania pasji i zamiłowań młodych ludzi na forum szkoły oraz poza nią.
 • Nawiązanie współpracy z Teatrem im. A. Sewruka w Elblągu.
 • Pozyskanie funduszy na warsztaty i zajęcia z profesjonalnymi trenerami artystycznymi.
 • Wykorzystywanie multimediów w celu prezentowania młodych talentów i promowania szkoły.

Opiekun koła pani Izabela Piskorek

PROGRAM PRACY KOŁA TEATRALNEGO

W związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa koło teatralne wznawia działalność kawiarenki literackiej, które prowadziły pani Krasowska i pani Szczypińska.
Chcemy zachęcić naszą młodzież do chwycenia za pióro i przedstawienia swojej twórczości na forum, a także do wspólnego czytania prozy i poezji w nastrojowej aurze.Chcielibyśmy również raz w miesiącu, korzystając z radiowęzła, czytać fragmenty prozy, aby wspierać tych, których można zobaczyć na naszych korytarzach z książką w dłoni.
Jesteśmy chętni także kultywować tradycję szkolną organizując GimArt, który prowadziła pani Jankowska.
Niebawem kolo teatralne zorganizuje dla uczniów klas pierwszych śniadanie w naszym szkolnym sadzie, gdzie karmić się będziemy nie tylko chlebem powszednim, ale i składać, powtarzając za Poświatowską, strofy wygięte.
Raz w semestrze koło teatralne przewidujemy spektakl ,opierając się na własnym scenariuszu, bądź dość odtwórczo korzystając z czyjejś twórczości. Liczymy  także na współpracę z teatrem, poznając kulisy pracy i elementy struktury teatru.
Koło teatralne, podobnie jak w zeszłym roku przygotuje program artystyczny na spotkanie Wigilijne. Odbędą się również doroczne Oskary.Jesteśmy otwarci, o ile będzie taka potrzeba oczywiście, na pomoc, przy zadaniach realizowanych przez nasz Szkolny Samorząd Uczniowski.Czeka nas zatem sporo pracy.Opiekunowie: pani Aleksandra Frankowska i pani Małgorzata Górecka

Plan pracy na zajęciach SKS

CEL: Podnoszenie sprawności fizycznej podczas zajęć SKSZADANIA:

 • Organizacja zajęć SKS
 • Przygotowanie uczniów do międzyszkolnych rozgrywek sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Przygotowanie i przeprowadzenie turniejów międzyklasowych z różnych dyscyplin sportowych.
 • Zorganizowanie rajdu rowerowego dla uczniów szkoły jesienią i wiosną.
 • Zorganizowanie spływu kajakowego

Zapraszamy na zajęcia!
Nauczyciele wychowania fizycznego

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA EKOLOGICZNEGO

Do głównych zadań Szkolnego Koła Ekologicznego realizowanych w tym roku szkolnym należy:

 • Propagowanie idei ekologicznych wśród uczniów ZSEiO oraz przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły;
 • Współpraca z innymi placówkami oświatowymi w ramach Sieci Zielonej Flagi do której nasza szkoła należy;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla dzieci z przedszkola;
 • Współpraca z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej;
 • Udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych;
 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Opieka nad Lapidarium Geologicznym, Szkolnym Sadem i Kącikiem Ziołowym;
 • Przygotowanie młodzieży do konkursów ekologicznych.

opiekun:  Dorota Barcińska

KOŁO
Koło teatralne A. Frankowska i M. Górecka
Koło ekologiczne D. Barcińska
Koło ekologiczne D. Barcińska
Szkolny Klub Sportowy Nauczyciele w-f
Koło wolantariatu A. Guzenda
Koło PCK
Szkolny Instytut Ludzi Kreatywnych B. Kuczaba
Gitarą i piórem I. Piskorek
Koło przedsiębiorczości D. Barcińska, M. Arendt
Koło turystyczne J. Jaranowska, W. Dorociak, J. Mazuś