Koła zainteresowań w roku szkolnym 2016/2017


 

            KOŁO                                           OPIEKUN

 • Koło teatralne                  ? opiekun  A. Frankowska  i M. Górecka
 • Koło ekologiczne              – opiekun D. Barcińska
 • Koło ekologiczne              – opiekun D. Barcińska
 • Szkolny Klub Sportowy     – opiekun Nauczyciele w-f
 • Koło wolantariatu              – opiekun A. Guzenda
 • Koło PCK                        – opiekun A. Guzenda
 • Szkolny Instytut Ludzi Kreatywnych-  opiekun B. Kuczaba
 • ?Gitarą i piórem?                – opiekun I. Piskorek
 • Koło przedsiębiorczości    – opiekun D. Barcińska, M. Arendt
 • Koło turystyczne              – opiekun J. Jaranowska, W. Dorociak, J. Mazuś

 

Plan pracy koła poetycko – muzyczno ? artystycznego ?Gitarą i piórem?

W bieżącym roku szkolnym zakładamy sobie następujące cele: 

 • Zgromadzenie uczniów uzdolnionych artystycznie (śpiewających, grających na instrumentach, piszących poezję i prozę, malujących itp.), aby motywować ich do dzielenia się swoim talentem oraz nabywania nowych umiejętności, rozwijających ich artystyczne zamiłowania.
 • Wzbudzanie w młodzieży wrażliwości i szacunku do sztuki, teatru, literatury i muzyki oraz uświadamianie jej, że szkoła może być bardzo dobrym miejscem nie tylko dla rozwoju intelektualnego, ale również artystyczno-duchowego.
 • Prezentowanie efektów rozwijania pasji i zamiłowań młodych ludzi na forum szkoły oraz poza nią.
  Nawiązanie współpracy z Teatrem im. A. Sewruka w Elblągu.
 • Pozyskanie funduszy na warsztaty i zajęcia z profesjonalnymi trenerami artystycznymi.
  Wykorzystywanie multimediów w celu prezentowania młodych talentów i promowania szkoły.
 • Opiekun koła pani Izabela Piskorek

 

PROGRAM PRACY KOŁA TEATRALNEGO 

W związku z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa koło teatralne wznawia działalność kawiarenki literackiej, które prowadziły pani Krasowska i pani Szczypińska.

Chcemy zachęcić naszą młodzież do chwycenia za pióro i przedstawienia swojej twórczości na forum, a także do wspólnego czytania prozy i poezji w nastrojowej aurze.Chcielibyśmy również raz w miesiącu, korzystając z radiowęzła, czytać fragmenty prozy, aby wspierać tych, których można zobaczyć na naszych korytarzach z książką w dłoni.

 Jesteśmy chętni także kultywować tradycję szkolną organizując GimArt, który prowadziła pani Jankowska.  

Niebawem kolo teatralne zorganizuje dla uczniów klas pierwszych śniadanie w naszym szkolnym sadzie, gdzie karmić się będziemy nie tylko chlebem powszednim, ale i składać, powtarzając za Poświatowską, strofy wygięte.

Raz w semestrze koło teatralne przewidujemy spektakl ,opierając się na własnym scenariuszu, bądź dość odtwórczo korzystając z czyjejś twórczości. Liczymy  także na współpracę z teatrem, poznając kulisy pracy i elementy struktury teatru. 

Koło teatralne, podobnie jak w zeszłym roku przygotuje program artystyczny na spotkanie Wigilijne. Odbędą się również doroczne Oskary. J

Jesteśmy otwarci, o ile będzie taka potrzeba oczywiście, na pomoc, przy zadaniach realizowanych przez nasz Szkolny Samorząd Uczniowski. 

Czeka nas zatem sporo pracy. 

Opiekunowie: pani Aleksandra Frankowska i pani Małgorzata Górecka

 

 

Plan pracy na zajęciach SKS

 CEL: Podnoszenie sprawności fizycznej podczas zajęć SKS

 

ZADANIA: 

 1. Organizacja zajęć SKS
 2. Przygotowanie uczniów do międzyszkolnych rozgrywek sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie turniejów międzyklasowych z różnych dyscyplin sportowych.
 4. Zorganizowanie rajdu rowerowego dla uczniów szkoły jesienią i wiosną.
 5. Zorganiowanie spływu kajakowego

 

 Zapraszamy na zajęcia! 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA EKOLOGICZNEGO

  Do głównych zadań Szkolnego Koła Ekologicznego realizowanych w tym roku szkolnym należy:

 • Propagowanie idei ekologicznych wśród uczniów ZSEiO oraz przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły;
 • Współpraca z innymi placówkami oświatowymi w ramach Sieci Zielonej Flagi do której nasza szkoła należy;
 • Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla dzieci z przedszkola;
 • Współpraca z Elbląskim Centrum Edukacji Ekologicznej;
 • Udział w ogólnopolskich akcjach ekologicznych;
 • Promocja zdrowego stylu życia;
 • Opieka nad Lapidarium Geologicznym, Szkolnym Sadem i Kącikiem Ziołowym;
 • Przygotowanie młodzieży do konkursów ekologicznych.

 opiekun:  Dorota Barcińska