ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO


Od roku szkolnego 2023/2024 powstał w ZSEiO Oddział Przygotowania Wojskowego.

Kierunek dedykowany jest przede wszystkim przyszłym żołnierzom zawodowym jednak nie wykluczający służby w innych formacjach mundurowych.

W oddziale realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

Program realizowany jest dwutorowo: w części teoretycznej przez szkołę, w części praktycznej przez wyznaczaną przez MON wojskową jednostkę patronacką. Szkolenie kończy 50 – cio godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony w I semestrze klasy V technikum. Absolwenci OPW otrzymują specjalne świadectwa, które między innymi pozwalają na skrócony czas szkolenia podstawowego w służbie wojskowej oraz dają dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w specjalistycznej pracowni, której wystrój i pomoce dydaktyczne pomagają i tworzą specyfikę służby w jednostce wojskowej. Zakres tematyczny szkolenia, realizowanego w ramach zajęć teoretycznych  i praktycznych to m. in. dyscyplina wojskowa, musztra, taktyka, szkolenie strzeleckie, topografia wojskowa, logistyka, szkolenie sanitarne i przeciwchemiczne oraz inne zajęcia ze szkolenia bojowego.

Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego będą odbywać praktyki zawodowe w jednostkach wojskowych lub innych formacjach mundurowych.

Wszyscy członkowie Oddziału Przygotowania Wojskowego zostaną umundurowani w mundury wojskowe, kamizelki taktyczne, hełmy oraz będą posiadać inne wyposażenie wojskowe w tym  atrapy broni.

Wymagania dla kandydatów do realizacji nauki w OPW

  • Bardzo dobry stan zdrowia – fizycznego i psychicznego – bez schorzeń i ograniczeń;
  • Zaliczony pozytywnie egzamin poziomu szkoły podstawowej oraz oceny punktowane z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki;
  • Wzrost minimum 165 cm.

Prestiż i odpowiedzialność, zaszczyt i bezwzględne posłuszeństwo, rozpoznawalność oraz ciężka nauka i praca, perspektywy na przyszłość ale po osiągnięciu bardzo dobrych wyników – to tylko część elementów i wymagań, towarzyszących przyszłym uczniom elitarnego Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum im. Flagi Polski w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu