Pedagog szkolny


Godziny pracy pedagoga-Anna Guzenda

Poniedziałek     10.00 – 15.00
Wtorek     9.00- 13.00
Środa    8.00 – 13.00
Czwartek     9.00 – 13.00
Piątek    9.00 – 12.00

WAŻNE INFORMACJE

Fundacja Świętego Mikołaja – stypendia edukacyjne

https://stypendia.mikolaj.org.pl/

Gdzie szukać pomocy

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

22 484 88 04 – Telefon Zaufania Młodych

800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka; wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

116 213 – Telefon dla osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

112 – w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Lp. Nazwa instytucji Adres Telefon Adres www
1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 ul. Słoneczna 14 55 625 82 30 http://pppjeden.ehost.pl/
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40 55 233 62 82

 

http://www.pcpr.elblag.pl/

 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. 1-go Maja 37 55 233 82 10 http://www.tpdelblag.ehost.pl/

 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§  Dział  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie

§  Dział Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

§  Zespól Interdyscyplinarny (przemoc w rodzinie – „niebieska karta”)

ul. Winna 9 55 230 60 24

55 625 61 22

55 625 61 00

http://www.mops.elblag.pl/

 

5. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży KARAN ul. Królewiecka 197 55 649 69 49 http://www.karan.elblag.pl/pzp

 

6. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Kos. Gdyńskich 42a 55 235 18 90

wew. 26

55 239 30 27

 

 
7. CARITAS  Diecezji  Elbląskiej ul. Św. Ducha 11 55 232 66 09 http://www.elblag.caritas.pl/

 

8. Stowarzyszenie „MONAR” Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień ul. Bema 80 55 236 92 13 http://www.monar.org/

 

9. Komenda Miejska Policji w Elblągu ul. Tysiąclecia 3 telefony dyżurne : 997,112,

(55) 230 15 50

Policyjny Telefon Zaufania:

(55) 234 72 12

Policyjna Infolinia:

0 800 39 22 18

(połączenie bezpłatne)

Dzielnicowy:

(55) 230 15 22

http://www.elblag.policja.gov.pl/

 

10. NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Królewiecka 195 55 232 67 27
11. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szansa” ul. Żeromskiego 22 55 233 94 94
12. Powiatowa Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Elblągu ul. Królewiecka 195 55 232 32 60
Wykaz środowiskowych centrów zdrowia psychicznego: https://sczp.med.pl/
Wykaz Centrów Zdrowia Psychicznego:  https://czp.org.pl/#aktualnosci

Poradnia internetowa:  http://www.narkomania.org.pl/   https://wyleczdepresje.pl/

Wiedza na temat dopalaczy:  http://dopalaczeinfo.pl/

Telefony zaufania:    https://panoramafirm.pl/telefony_zaufania?gclid=CjwKEAjwoLfHBRD_jLW93remyAQSJABIygGpyksCg0ZtCyBKK-Aa6InzXdDQHHsMIN4WtPZRe7J76hoCNPHw_wcB&gclsrc=aw.ds