Poprawka egzaminów maturalnych


Poprawki egzaminów maturalnych odbędą się 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00.

Maturzyści przystępujący do egzaminu poprawkowego proszeni są o wypełnienie oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sekretariacie szkoły do 16.07.2024.