KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/24


Lp.HARMONOGRAMTERMINY
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego04.09.2023r.
2.Powiadomienie o przewidywanych ocenach i proponowanym zachowaniu – klasy maturalne

Powiadomienie o przewidywanych ocenach i proponowanym zachowaniu – klasy I – IV
10.11.2023r.

15.12.2023r.
3.Wystawienie ocen za I półrocze w klasach maturalnych11.12.2023r.
4.Zimowa przerwa świąteczna23.12.2023r.-31.12.2023r.
5.Egzamin zawodowySesja zimowa
09.01-20.01.2024r.
6.Wystawienie ocen za I półrocze15.01.2024r.
7.Ferie zimowe22.01.2024r.- 04.02.2024r.
8.Wystawienie ocen prognozowanych oraz proponowanego zachowania w klasach maturalnych18.03.2024r.
9.Wiosenna przerwa świąteczna28.03.2024r.- 02.04.2024r.
10.Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych22.04.2024r.
11.Zakończenie roku szkolonego w klasach maturalnych26.04.2024r.
12.Egzamin maturalny07.05.2024r.-24.05.2024r.
13.Powiadomienie o przewidywanych ocenach i proponowanym zachowaniu17.05.2024r.
14.Egzamin zawodowySesja letnia
03.06.-19.06.2024r.
15.Wystawienie ocen końcoworocznych17.06.2024r.
16.Zakończenie roku szkolnego 2022/202321.06.2024r.
17.Wakacje24.06.2024r.-31.08.2024r.
18.Poprawkowy egzamin maturalny20.08-21.08.2024r.
19.Egzaminy poprawkowe21.08-30.08.2024r.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
1. 2 dni wolne od zajęć dydaktycznych (po 1.11)2.11-3.11.2023r.
2.Egzamin zawodowy kl. III
( dzień wolny dla klas I-II i IV-V)
10.01.2024r.
4.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (majówka)2.05.2024r.
5.Egzamin maturalny
( dzień wolny dla klas I-IV )
6.05-10.05.2024r.
6.Dzień wolny do zajęć dydaktycznych (po 30.05)31.05.2024