KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/23


Lp.HARMONOGRAMTERMINY
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2022r.
2.Powiadomienie o przewidywanych ocenach i proponowanym zachowaniu – klasy maturalne

Powiadomienie o przewidywanych ocenach i proponowanym zachowaniu – klasy I – IV po SP
18.11.2022r.


16.12.2022r.
3.Wystawienie ocen za I półrocze w klasach maturalnych16.12.2022r.
4.Zimowa przerwa świąteczna23.12.2022r.-01.01.2022r.
5.Egzamin zawodowySesja zimowa 09.-23.01.2023r.
6.Wystawienie ocen za I półrocze16.01.2023r.
7.Ferie zimowe23.01.2023r.- 05.02.2023r.
8.Wystawienie ocen prognozowanych oraz proponowanego zachowania w klasach maturalnych24.03.2023r.
9.Wiosenna przerwa świąteczna06.04.2023r. – 11.04.2023r.
10.Wystawienie ocen końcowych w klasach maturalnych21.04.2023r.
11.Zakończenie roku szkolonego w klasach maturalnych28.04.2023r.
12.Egzamin maturalny04.05.2023r.-23.05.2023r.
13.Powiadomienie o przewidywanych ocenach i proponowanym zachowaniu19.05.2023r.
14.Egzamin zawodowySesja letnia
01-19.06.2023r.
15.Wystawienie ocen końcoworocznych19.06.2023r.
16.Zakończenie roku szkolnego 2022/202323.06.2023r.
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
1.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych31.10.2022r.
2.Egzamin zawodowy kl. III-IV
( dzień wolny dla klas I-II)
10.01.2023r.
3.Egzamin zawodowy kl. III-IV
( dzień wolny dla klas I-II)
11.01.2023r.
4.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych02.05.2023r.
5.Egzamin maturalny
( dzień wolny dla klas I-IV po SP)
04.05.2023r.
6.Egzamin maturalny
( dzień wolny dla klas I-IV po SP)
05.05.2023r.
7.Egzamin maturalny
( dzień wolny dla klas I-IV po SP)
08.05.2023r.
8.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych09.06.2023r.