KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20


Lp.HARMONOGRAMTERMINY
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/1902.09.2019r.
2.Spotkania z rodzicami klas pierwszychII tydzień września
3.Rada Pedagogiczna-przedstawienie planów pracy zespołów i organizacji młodzieżowychII tydzień września
4.Rada Pedagogiczna -analiza ocen i frekwencjiIII tydzień listopada
5.Spotkania śródsemestralne z rodzicamiIII tydzień listopada
6.Wystawienie ocen semestralnych w klasach IVdo 06.12.2019r.
7.Rada klasyfikacyjna – zakończenie  I semestru w klasach IV Technikum10.12.2019r.
8.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2019r.
9.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach sesja styczeń/luty 2019r.Ustali Dyrektor CKE
10.Wystawienie ocen za semestr I w klasach 1-3do 10.01.2020r.
11.Rada klasyfikacyjna13.01.2020r.
12.Semestralne zebrania z rodzicami14.01.2020r.
13.Zakończenie semestru I17.01.2020r.
14.Ferie zimowe20.01-02.02.2020r.
15.Rada analitycznaIII tydzień lutego
16.Rada Pedagogiczna – analiza wyników nauczania i frekwencji w klasach 1-3III tydzień kwietnia
17.Poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu w klasach maturalnych27.03.2020r.
18.Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych03.04.2020r.
19.Wiosenna przerwa świąteczna09.04.-14.04.2020r.
19.Wystawienie ocen w klasach maturalnychdo 17.04.2020r.
20.Rada klasyfikacyjna w klasach maturalnych20.04.2020r.
21.Spotkania śródsemestralne z rodzicami w klasach 1-3III tydzień kwietnia
22.Zakończenie roku szkolnego w klasach IV24.04.2020r.
23.Pisemne i ustne  egzaminy maturalneMaj- Ustali Dyrektor CKE
24.Poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu w klasach 1-329.05.2020r.
25.Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1-305.06.2020r.
26.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w TechnikumUstali Dyrektor CKE
27.Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1-319.06.2020r.
28.Rada klasyfikacyjna 1-322.06.2020r.
29.Zakończenie roku szkolnego 2018/1926.06.2020r.
 Analityczna Rada Pedagogiczna26.06.2020r.
30.Egzaminy poprawkoweOstatni tydzień sierpnia
31.Maturalny egzamin poprawkowyUstali Dyrektor CKE