KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21


Lp.HARMONOGRAMTERMINY
1.Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego01.09.2020r.
2.Spotkania z rodzicami klas pierwszychII tydzień września
3.Rada Pedagogiczna-przedstawienie planów pracy zespołów i organizacji młodzieżowychII tydzień września
4.Rada Pedagogiczna -analiza ocen i frekwencjiIII tydzień listopada
5.Spotkania śródsemestralne z rodzicamiIII tydzień listopada
6.Wystawienie ocen semestralnych w klasach IVdo 08.12.2020r.
7.Rada klasyfikacyjna – zakończenie  I semestru w klasach IV Technikum11.12.2020r.
8.Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2020r.
9.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodach sesja styczeń/luty 2019r.Ustali Dyrektor CKE
10.Wystawienie ocen za semestr I w klasach 1-3do 18.01.2021r.
11.Rada klasyfikacyjna19.01.2021r.
12.Semestralne zebrania z rodzicami20.01.2021r.
13.Zakończenie semestru I22.01.2021r.
14.Ferie zimowe25.01-07.02.2021r.
15.Rada analitycznaIII tydzień lutego
16.Rada Pedagogiczna – analiza wyników nauczania i frekwencji w klasach 1-3III tydzień kwietnia
17.Poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu w klasach maturalnych30.03.2021r.
18.Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w klasach maturalnych30.03.2021r.
19.Wiosenna przerwa świąteczna01.04.-06.04.2021r.
19.Wystawienie ocen w klasach maturalnychdo 26.04.2021r.
20.Rada klasyfikacyjna w klasach maturalnych27.04.2021r.
21.Spotkania śródsemestralne z rodzicami w klasach 1-3III tydzień kwietnia
22.Zakończenie roku szkolnego w klasach IV30.04.2021r.
23.Pisemne i ustne  egzaminy maturalne04-20.05.2021
24.Poinformowanie rodziców i uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu w klasach 1-302.06.2021r.
25.Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych w klasach 1-302.06.2021r.
26.Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w TechnikumUstali Dyrektor CKE
27.Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach 1-321.06.2021r.
28.Rada klasyfikacyjna 1-322.06.2021r.
29.Zakończenie roku szkolnego25.06.2021r.
30.Analityczna Rada Pedagogiczna28.06.2021r.
31.Egzaminy poprawkoweOstatni tydzień sierpnia
32.Maturalny egzamin poprawkowy23-24.08.2021