Historia szkoły


Jesteśmy szkołą z tradycjami!

W 2012 roku – decyzją elbląskiej Rady Miasta – połączyły się dwie szkoły (Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Lange oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej) tworząc Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Od tamtej pory tworzymy nową – wspólną – historię. Nie można jednak zapomnieć o latach, które minęły; o czasach, które wykreowały współczesne oblicze naszej szkoły. Zespół Szkół Ekonomicznych – w momencie połączenia – obchodził swoje 65- lecie, natomiast V Liceum pochwalić mogło się osiemnastoletnią historią istnienia.

Zacznijmy od „Ekonomika”…

Mimo, że historia tej szkoły zaczęła się w 1947 roku (wtedy pełna nazwa szkoły brzmiała Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe), dopiero w 1949 roku stałą jej siedzibą uczyniono budynek przy ulicy Bema 50. Murom tym jesteśmy wierni po dzień dzisiejszy!

Nieustannie zmieniała się za to nazwa szkoły: Państwowe Gimnazjum i Liceum Administracyjno- Gospodarcze (1950-1952), Technikum Finansowe (1952-1955), Technikum Rachunkowości (1955-1957), Technikum Ekonomiczne (1957-1970)…  Od ostatnich trzydziestu lat szkoła funkcjonowała w lokalnej świadomości jako „Ekonomik” (w budynku istniały bowiem różne rodzaje szkół o profilu ekonomicznym).

Historię szkoły tworzą ludzie- nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracyjni. Nie sposób wymieniać w tym miejscu tysięcy nazwisk, dlatego – jako głównych kreatorów szkolnej rzeczywistości – wymienić warto przede wszystkim dyrektorów:

 • mgr Mieczysław Semrau (oskarżony o antypaństwowe wypowiedzi przez służby PRL-owskiego ustroju został pozbawiony stanowiska dyrektora i skazany na 5 lat więzienia!)
 • mgr Adolf Felchnerowski
 • mgr Stanisław Wilkowicz
 • mgr Kazimierz Musiał (inicjator szkolnej turystyki- spływów kajakowych, obozów wędrownych!)
 • mgr Zbigniew Bauman (nauczyciel i pedagog z powołania – budził we wszystkich ogromny respekt!)
 • mgr Jan Raźny
 • mgr Stanisław Taraszkiewicz („reformator”- zainicjował patronat szkoły, remonty i zmiany na wielką skalę; ciekawostka- widok Elbląga z XVII wieku wykonany na ścianie naszej szkolnej auli to również jego pomysł!)
 • mgr Jerzy Kawiecki (do 31.08.2022).
 • mgr Kamila Boros ( od 1.09.2022).

Źródłem informacji zawartych w niniejszym artykule była publikacja dr Janusza Hochleitner’a pt. „Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Elblągu” wydana w 1997 roku. Autor publikacji jest absolwentem naszej szkoły.

Czas na dzieje V LO

Historia V Liceum Ogólnokształcącego zaczyna się 1 września 1994 r. W roku szkolnym 1994/1995 powstaje V Liceum Ogólnokształcące, które zlokalizowano w Zespole Szkół Medycznych w Elblągu przy ul. Saperów 14 e. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Stanisława Bujnowicz, która pełniła również funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Medycznych. Przeprowadzona w kraju reforma edukacji spowodowała, że na mocy podjętej dnia 11 kwietnia 2002r. przez Radę Miasta w Elblągu Uchwały, V Liceum Ogólnokształcące z dniem 1 września 2002r. uległo przekształceniu w trzyletnie V Liceum Ogólnokształcące. Rok szkolny 2002/2003 zaowocował także innymi zmianami- ster dowodzenia w V Liceum Ogólnokształcącym przejmuje jego była Wicedyrektor mgr Grażyna Wojtas.

Patron szkoły – od 2004 roku jest nią Halina Poświatowska.

Co dzieje się potem? W 2007 roku opuściliśmy mury budynku przy ul. Saperów 14e i przenieśliśmy się tuż obok do sąsiedniego budynku przy ul. Saperów 14 c.

Chcąc – idąc śladem „starszego kolegi” Ekonomika – przybliżyć sylwetki dyrektorek, trzeba podkreślić, że:

 • mgr Stanisława Bujnowicz – była zawsze kreatywna, pełna inicjatywy; dzięki niej powstała nasza szkoła!
 • mgr Grażyna Wojtas – charyzmatyczna, energiczna, wymagająca w stosunku do innych, ale również i do siebie.

Teraz historia toczy się dalej- nadal „pisana” przez wyjątkowych ludzi, nadal skierowana tylko i wyłącznie ku młodzieży, która przecież od samego początku była naszą inspiracją!

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły – 1997 rok

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły – 2007 rok

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły – 2017 rok

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły – 2022 rok