Technik rachunkowości


JEST TO SPECJALISTA PRZYGOTOWANY DO WYKONYWANIA KLUCZOWYCH ZADAŃ W FIRMIE LUB INSTYTUCJI Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I ZARZĄDZANIA FINANSAMI.

Jeśli interesujesz się finansami, potrafisz rozwiązywać problemy, lubisz wykonywać działania na liczbach, jesteś dociekliwy i dokładny to zawód dla Ciebie. Rachunkowość to branża, która ciągle potrzebuje nowych pracowników.  Tym bardziej, że Polska należy w tej chwili do największych centrów outsourcingowych usług rachunkowych w Europie.

Technik rachunkowości to fachowiec od prowadzenia finansów firmy. To on ustala koszty i przychody przedsiębiorstwa. Zajmuje się ustalaniem zysku lub straty.

Absolwent będzie przygotowany do pracy samodzielnego księgowego w zakresie prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw o różnym zakresie działalności, jednostek sfery budżetowej i ubezpieczycieli, dokonywania rozliczeń finansowych. Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych takich jak:
  • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej;
  • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
  • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
  • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
  • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
  • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.
 2. w zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości takich jak:
  • organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych;
  • ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
  • przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
  • wycenianie składników aktywów i pasywów;
  • ustalanie wyniku finansowego;
  • sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie analizy finansowej.