Technik rachunkowości


(zajęcia dodatkowe: rozliczenia podatkowe, controlling)

Specjalista ds. księgowości to osoba odpowiedzialna za prowadzenie bieżących operacji finansowych firmy bądź klientów indywidualnych.

Absolwent będzie przygotowany do pracy samodzielnego księgowego w zakresie prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstw o różnym zakresie działalności, jednostek sfery budżetowej i ubezpieczycieli, dokonywania rozliczeń finansowych.

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Absolwent szkoły w zawodzie technik reklamy jest przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
  • sporządzania dokumentacji kadrowej;
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
  • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
  • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.
 2. W zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:
  • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
  • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
  • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
  • wyceniania składników aktywów i pasywów;
  • ustalania wyniku finansowego;
  • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
  • prowadzenia analizy finansowej.