Spotkanie maturzystów ZSEiO z przedstawicielami 16. Pułku Logistycznego


            Promocja akcji „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej i 16. Pułku Logistycznego” to proces ciągły.

Zgodnie z obszernym harmonogramem prowadzenia akcji promocyjnej przez 16 pułk w 2020 roku, trwa cykl spotkań m. in. wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych naszego miasta i regionu. W dniu 5 marca żołnierze jednostki spotkali się z klasami maturalnymi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Wśród tegorocznych absolwentów tej szkoły są także uczniowie klasy Technik – Logistyk  z innowacją wojskową czyli „klasy wojskowe”.

Maturzystów zapoznano z potrzebami Sił Zbrojnych,  16. Dywizji i 16. Pułku  w zakresie naboru do służby  w korpusie szeregowych zawodowych oraz szkolnictwa wojskowego. Przedstawiono „ścieżkę”, jaką kandydaci muszą pokonać – zgłoszenia do WKU, służba przygotowawcza, egzamin z wychowania fizycznego itd. Przedstawiono charakterystykę 16. Pułku Logistycznego, wyposażenie, charakter służby oraz zarobki i możliwości rozwoju przyszłych żołnierzy. Na koniec przedstawiciele 16. pułku umówili się z grupą tegorocznych abiturientów na spotkanie w sprawie podjęcia służby wojskowej. Od 2015 roku w służbie jest ok. 34 absolwentów klas wojskowych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, która w ramach zawartych porozumień z Dowództwem 16. Dywizji, 15. Pułku Przeciwlotniczego a lada moment także z 16. Pułkiem Logistycznym jako jednostką kierunkową, współpracuje z jednostkami wojskowymi Garnizonu Elbląg.

Tekst: ppłk rez. Zbigniew Tuszyński; Foto: mł. chor. Krzysztof Moliński.

Ślubowanie klas wojskowych


18 lutego o godz. 17.00 w sali koncertowej Ratusza Staromiejskiego odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych wojskowych Technik – Logistyk.

Klasy zostały utworzone w 2015 roku na bazie Zespołu Szkół Ekonomicznych i V Liceum Ogólnokształcące w oparciu o podpisane porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu a Dowódcą 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, Dowódcą 15 Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi oraz Dowódcą 2 dywizjonu przeciwlotniczego w Elblągu, która jest jednostką patronacką. Od 2016 roku w wojskowych mundurach występują uczniowie klas Technik – Logistyk naszej szkoły. Program nauczania został poszerzony o elementy logistyki wojskowej. Ponadto program nauczania przewiduje m. in. zajęcia ze szkolenia strzeleckiego, taktyki, topografii wojskowej, regulaminów, musztry i szkolenia fizycznego w tym walki wręcz. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów wojskowych w oparciu o bazę szkoleniową i dydaktyczną jednostek wojskowych elbląskiego Garnizonu.

            Udział we wtorkowej uroczystości wzięli m. in. Wiceprezydent Elbląga Edward Pietrulewicz, Dyrektorzy Departamentów elbląskiego Ratusza, Dowódca 16. Pułku Logistycznego w Elblągu płk Piotr Pankowski, dowódcy  i komendanci jednostek i instytucji mundurowych Elbląga, przedstawiciele i dyrektorzy placówek oświatowych naszego miasta ale nade wszystko babcie, dziadkowie, mamy, tatusiowie, rodzeństwo i inni przedstawiciele rodzin uczniów składających ślubowanie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Elbląga oraz występy uczniów.

Tekst: Zbigniew Tuszyński;

Foto: mł. chor. Krzysztof Moliński.

Tropem działalności gospodarczej…


Klasa 2 c TOR rozpoczęła tydzień od wycieczki zawodoznawczej. 17 lutego 2020 udała się wraz z nauczycielem panią Danutą Pacek „tropem działalności gospodarczej” do Urzędu Skarbowego. Uczniowie uczestniczyli w wykładach na temat funkcjonowania Urzędu Skarbowego, na temat podatków oraz otwierania działalności gospodarczej. Następnym „tropem” był Bank Ochrony Środowiska, gdzie klasa dowiedziała się jak założyć konto firmowe.

Kolejne wycieczki przed nami.

Świąteczne Spotkania Elblążan z udziałem naszych „logistyków”


W dniach 14 – 15 grudnia odbyły się doroczne Świąteczne Spotkania Elblążan. Elbląska Starówka urzekła świątecznym klimatem, stragany uginały się pod ciężarem przysmaków a ze sceny płynęły wspaniałe kolędy. Tradycją spotkań stał się udział w nich uczniów klasy technik – logistyk – klasy wojskowe naszej szkoły. Nasi uczniowie kwestowali w trakcie spotkań na rzecz „pensjonariuszy” elbląskiego schroniska dla zwierząt. Już przed rozpoczęciem spotkań zbieraliśmy w szkole karmę, koce i maskotki. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania. Klasa I B wzięła udział w specjalnej licytacji i z „wysupłanych” wspólnie datków wylicytowała koszulkę z autografem naszego hokeisty Mariusza Czerkawskiego oraz elbląski kalendarz. Nasz wkład dla podopiecznych elbląskiego schroniska to 145 zł. Nasi kwestujący uczniowie mieli okazję przyjąć gratulacje za swoje „WIELKIE SERDUCHO” od Prezydenta Elbląga, Witolda Wróblewskiego oraz Wiceprezydenta Elbląga, Janusza Nowaka. Do naszych puszek datek wrzucił goszczący w Elblągu Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak – Kamysz, który poprosił o wspólną fotografię z naszymi uczniami – wolontariuszami. Elblążanie a w tym nasi uczniowie – bardzo często z rodzinami i bliskimi okazali wielkie serce dla naszych „Braci Mniejszych”, za co składamy serdeczne podziękowanie. Przypominamy, że zwierzętom – mieszkańcom elbląskiego schroniska możemy pomagać cały rok – co z wielką ochotą czynią nasi „Logistycy”.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Fot. UM Elbląg

Logistycy zakończyli praktyki zawodowe


Fot. mł. chor. Krzysztof Moliński

Od 18 listopada uczniowie klas III Technik – logistyk odbywali praktyki zawodowe w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu. Po miesięcznym pobycie w jednostce nastąpiło podsumowanie i zakończenie praktyk. Z naszymi uczniami spotkał się w  Sali Tradycji jednostki Zastępca Dowódcy 16. Pułku Logistycznego, ppłk dypl. Krzysztof Domański. Pan Pułkownik dokonał podsumowania pobytu uczniów w jednostce, czyli przebieg praktyk, zakres wiedzy, szczególnie praktycznej, którą w tym czasie nabyli nasi uczniowie. Zastępca Dowódcy pytał także o wrażenia oraz ewentualne negatywne elementy, mające wpływ na przebieg szkolenia, które należy w przyszłości wyeliminować. Jednak takich zdarzeń i sytuacji nie zgłoszono. Pan Pułkownik Domański na zakończenie złożył uczniom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne oraz życzył doskonałych wyników w nauce.  „Logistycy” w czasie swojej miesięcznej praktyki zdobywali wiedzę z zakresu logistyki wojskowej, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia odbywały się  w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale także w hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Nasi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów specjalistycznych i specjalnych, naprawa broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji i wiele, wiele innych zagadnień. Mamy nadzieję, że wiedzę tę będą mieli okazję wykorzystać w przyszłości w praktyce.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Elbląg-nasza mała Ojczyzna


Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce po elbląskim Starym Mieście. O zawiłej a zarazem ciekawej historii naszego miasta i zabytkach opowiadał uczniom przewodnik.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bramy Targowej, niedaleko której znajdowała się fabryka elbląskiego przemysłowca Ferdynanda Schichaua. Starym Rynkiem doszliśmy do Ratusza, gdzie obejrzeliśmy makietę XVII Elbląga oraz model unikatowych pochylni na Kanale Elbląskim. W Ratuszu mogliśmy zobaczyć szczególny eksponat-Flagę Polski, której imię przyjęło Technikum Ekonomiczne. Kolejnym punktem wycieczki była Katedra Św. Mikołaja. Następnie ścieżką kościelną dotarliśmy do Muzeum Elbląskiego, gdzie zwiedziliśmy znajdujące się tam wystawy.

Ta plenerowa lekcja historii pozwoliła spojrzeć na nasze miasto z nowej perspektywy i poszerzyła naszą wiedzę o dawnym Elblągu.

Stypendia szkolne

Odbiór decyzji stypendialnych wnioskodawców stypendium szkolnego w gabinecie pedagoga szkolnego ( 15a).

Przypominamy, że stypendium szkolne musi być zrealizowane do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Elbląska Policja w „Ekonomiku”.


Od początku roku szkolnego trwa cykl spotkań klasy Technik – Logistyk czyli klasy wojskowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu z przedstawicielami służb mundurowych. Jest to klasa maturalna, która w maju 2020 roku przystąpi do egzaminu dojrzałości. W dniu 3 grudnia z uczniami  spotkał się przedstawiciel Komendy Policji w Elblągu, komisarz Krzysztof Nowacki, który przedstawił uczniom ofertę, dotyczącą naboru do służby i pracy w jej strukturach. Omówiono  wymagania dotyczące wykształcenia w poszczególnych korpusach osobowych, dokumenty, które należy przygotować, niezbędne i wymagane egzaminy oraz badania. Omówiono też warunki służby, pracy i płacy a także inne niezbędne informacje. Młodzież klas maturalnych spotkała się już z przedstawicielem WKU Elbląg, przedstawicielami jednostek wojskowych elbląskiego garnizonu oraz Straży Granicznej. Kolejne spotkania z kolejnymi „służbami” już wkrótce. 

Tekst: Zbigniew Tuszyński

„Logistycy” na półmetku praktyk zawodowych.


Od 18 listopada uczniowie klas III Technik – logistyk czyli nasze „wojsko” dzielnie „walczą”, odbywając praktyki zawodowe w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu. Pierwszego dnia odbyli niezbędne szkolenia – ochrona informacji niejawnych, ochrona obiektów, bhp, zasady pobytu na terenie jednostki wojskowej a także zwiedzili Sali Tradycji jednostki, gdzie zapoznali się z historią i tradycjami pułku. Dalej jest tylko wiedza z zakresu logistyki wojskowej, zarówno teoretyczna jak i praktyczna. Zajęcia odbywają się  w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale także w hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Nasi uczniowie mają niepowtarzalną okazję zapoznania się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów, naprawa broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji i … po prostu zawrót głowy. Mamy nadzieję, że wykorzystają ten czas, tym bardziej że część z nich nosi się z zamiarem służby w wojsku lub innych służbach mundurowych.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: mł. chor. Krzysztof Moliński.