Rusza rekrutacja do ZSEiO


ZSEiO

Rekrutacja do Technikum im. Flagi Polski

w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

w Elblągu

odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez

Elektroniczną Platformę Edukacyjną:

 https://eped.pl

Etapy rekrutacji:

 1. złożenie wniosku elektronicznego
 2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
 3. dostarczenie podania tylko do szkoły pierwszego wyboru. 

Harmonogram rekrutacji:

 • Termin od 22 maja do 21 czerwca 2023r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .
 • Termin  do 12 lipca 2023r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Termin do 13 lipca 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postanowieniu rekrutacyjnym.
 • Termin 14 lipca 2023r. – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Termin od 23 czerwca do 20 lipca 2023r. – potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Termin 21 lipca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach.

W Ekonomiku rozpoczynamy tworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego


Za zgodą Prezydenta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego oraz na wniosek samorządu lokalnego i uchwały Rady Miasta popierającej ten wniosek, Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o utworzeniu Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Powyższą decyzję przekazano Pani Dyrektor Kamili Boros  w dniu 18 maja 2023 roku.

ZSEiO będzie aktualnie jedyną szkołą w naszym mieście, tworzącą od podstaw Oddział Przygotowania Wojskowego. Oznacza to, że rozpoczynamy rekrutację do OPW.

W najbliższym czasie na naszych stronach znajdą się wymagania dla kandydatów do Oddziału.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są tworzone w szkołach ponadpodstawowych od 2020 roku. W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia MON. Zajęcia prowadzone są dwutorowo: w części teoretycznej przez szkołę oraz w części praktycznej przez wyznaczaną przez MON wojskową jednostkę patronacką. Szkolenie kończy 50 – cio godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony w I semestrze klasy V technikum. Absolwenci OPW otrzymują specjalne świadectwa, które między innymi pozwalają na skrócony czas szkolenia podstawowego w służbie wojskowej oraz dają dodatkowe punkty  w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Należy w tym miejscu dodać, iż idea tworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego pozwoli na zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, zawodowej służby wojskowej w jednostkach operacyjnych jak i Wojsk Obrony Terytorialnej. W dalszej perspektywie czasowej zwiększy liczebności Sił Zbrojnych a także wzmocni edukację obronną w społeczeństwie.

         Zapraszamy i zachęcamy do rozpoczęcia nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego oraz w klasie Technik – Logistyk w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.                                                                                

 ppłk rez. Zbigniew Tuszyński.

Święto Flagi w Elblągu


2 maja obchodziliśmy Święto Flagi. Uroczystości w Elblągu odbyły się na Starym Mieście.

Punktualnie o 12.00 ruszyła 50 – cio metrowa polska flaga niesiona przez władze samorządowe miasta, uczniów elbląskich szkół oraz mieszkańców do Bramy Targowej. Tam – przy dźwiękach hymnu państwowego – flaga została wciągnięta na fronton Bramy Targowej.

Po okolicznościowych przemówieniach, uczniowie klasy Ib Technik – Logistyk przedstawili specjalnie przygotowany program artystyczny w konwencji musztry wojskowej oraz pokaz szkolenia musztry. Występ uczniów ZSEiO podobał się elblążanom, czego wyrazem były gromkie oklaski. Poproszono nas do wspólnej fotografii z przedstawicielami władz samorządowych Elbląga. Wiceprezydent miasta, Pan Janusz Nowak zaprosił uczniów i wychowawców na słodki poczęstunek do Kamieniczek Elbląskich, gdzie jeszcze raz podziękował za przygotowany i przedstawiony okolicznościowy program artystyczny i pokaz szkolenia musztry. Uczniowie mieli okazję usłyszeć o historii Kamieniczek Elbląskich, w których młodzi logistycy gościli po raz pierwszy.

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

fot. UM Elbląg

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS CZWARTYCH


Dnia 28 kwietnia o godz. 12.00, po czterech latach nauki uczniowie Technikum im. Flagi Polski w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu spotkali się z dyrekcją i nauczycielami na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Pani dyrektor Kamila Boros złożyła gratulacje wszystkim absolwentom i podziękowała kadrze nauczycielskiej za przygotowanie kolejnego rocznika do egzaminu dojrzałości.

Uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia Szkoły, wielu uczniów zakończyło ten rok z sukcesem, osiągając wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie.

Życzymy wszystkim tegorocznym absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym, sukcesów na dalszych etapach nauki oraz powodzenia w życiu.

Konkurs „English Fun”


W dniu 26.04.2023 w naszej szkole odbył się konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych „English Fun”.

W konkursie udział wzięły trzyosobowe zespoły ze szkół : Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 16 i Szkoły Podstawowej nr 1.

Zadania konkursowe sprawdzały wiedzę na temat kultury i historii Zjednoczonego Królestwa, pisownię i przysłowia brytyjskie.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 19 w składzie: Nicole Stasiak, Nikodem Dorsz, Remigiusz Kowalik. Dwie pozostałe drużyny zdobyły taką samą ilość punktów. SP nr 4 reprezentowali: Lilianna Biller, Paulina Szymańska i Robert Wiśniewski, natomiast z SP 16 – Natasza Marciniak, Dominika Dul i Ignacy Kobyliński.

Poziom wiedzy uczestników był dość wysoki i bardzo wyrównany .

Organizatorami konkursu były nauczycielki języka angielskiego: Iwona Uler i Monika Gutowska.

Sponsorami nagród była firma komputerowa Koni i Wydawnictwo Macmillan . Słodki bufet i napoje zafundowały organizatorki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty i nagrody rzeczowe. A po konkursie… loteria, w której każdy uczeń wylosował atrakcyjny podarunek.

Turniej motoryzacyjny


Dnia 20.04.2023 w Zespole Szkół Mechanicznych odbył się turniej motoryzacyjny, promujący bezpieczeństwo na drogach .

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Oliwia Gałązka, Aleksander Sikut i Bartosz Śledź.

Uczniowie mogli wykazać się wiedzą testową, udzielali pierwszej pomocy, odpowiadali na pytania związane z przygotowaniem pojazdu do jazdy. Mieli też okazję zabłysnąć swoimi umiejętnościami w prowadzeniu samochodu i motoroweru.

Wspaniałe reprezentowali naszą szkołę !

Logistyka w praktyce


20 kwietnia uczniowie klas logistycznych 2b i 4b uczestniczyli w wycieczce do Portu Morskiego w Gdańsku.

Najpierw zwiedziliśmy terminal kontenerowy Baltic Hub. Mieliśmy także okazję zobaczyć ogromny statek oceaniczny o długości 400 m i szerokości 59 m, który właśnie zacumował w porcie. Jest to jeden z największych kontenerowców na świecie. Następnie udaliśmy się do Kapitanatu Portu, gdzie po prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną mieliśmy okazję wejść na wieżę kapitanatu i podziwiać rozległą panoramę portu. Ostatnim punktem wycieczki były zajęcia rekreacyjne w Parku Trampolin JUMPCITY. Pobyt tam okazał się świetną zabawą – można było wykonywać ciekawe ćwiczenia, a niektórzy próbowali nawet robić salta.

Wycieczka okazała się ciekawą lekcją praktyczną, dzięki której można było poszerzyć swoją wiedzę zdobytą wcześniej na przedmiotach logistycznych w szkole.

DZIEŃ ZIEMI


17 kwietnia w ZSEiO odbyło się podsumowanie obchodów Dnia Ziemi .

Każda klasa zdobywała punkty w czterech konkurencjach: za plakat o tematyce ekologicznej klasa 2A zdobyła 1 miejsce, w środę liczyliśmy osoby ubrane w kolorze zielonym, gdzie klasa 1A zwyciężyła. Najlepsze hasło ekologiczne zaprezentowała klasa… 1A : „Wiedzą wszystkie dzieci, że segregować trzeba śmieci”. Sprawdziliśmy również wiedzę z zakresu ekologii -klasa 1B osiągnęła najlepszy wynik. Podsumowując wszystkie konkurencje przedstawiamy wyniki:

 • I miejsce – 1 B
 • 2 miejsce – 2 A
 • 3 miejsce – 4 A
 • 4 miejsce – 4 C

Wszystkim bardzo serdecznie GRATULUJEMY ‼️

W ramach nagrody zapraszamy klasy 1B, 2A, 4A i 4C na ognisko do Bażantarni.

Warsztaty i umowa patronacka dla klas o profilu technik-rachunkowości


W poniedziałek 17 kwietnia w auli szkolnej odbyły się warsztaty na temat Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, które poprowadziła pani Marzena Kodzik, dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie.

W tym czterogodzinnym spotkaniu wzięły udział klasy Id, IIa i IId.

Zajęcia prowadzone metodą burzy mózgów były bardzo ciekawe. Nasi uczniowie dyskutowali na temat etycznych zachowań w biznesie:

 • Jakie cechy powinny posiadać osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością ?
 • Jakich postaw i zachowań oczekujemy od osób wykonujących zawody zaufania publicznego?
 • Czy łączenie spraw zawodowych i rodzinnych to dobry pomysł?

Po warsztatach nastąpiło podpisanie umowy patronackiej pomiędzy naszą Szkołą, reprezentowaną przez panią dyrektor Kamilę Boros a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie, reprezentowanym przez panią dyrektor Marzenę Kodzik.

Patronatem objęte zostały klasy o profilu technik rachunkowości.

Liczymy na owocną współpracę, która z pewnością przyczyni się do rozwijania zainteresowań naszych uczniów zagadnieniami rachunkowości.