Wycieczka do Warszawy


18 listopada 2022 r. grupa uczniów pod opieką pani W. Dorociak i pani M. Wojtasik pojechała na wycieczkę do Warszawy.

Uczniowie przeszli ulicami stolicy od Sądu Najwyższego przez warszawską Starówkę, Krakowskim Przedmieściem, mijając Pałac Prezydencki, Pomnik Nieznanego Żołnierza, przez Park Krasińskich dotarli do centrum miasta pod Pałac Kultury i Nauki.

Wieczorem młodzież miała okazję obejrzeć spektakl „Kapitan Żbik i żółty saturator” w Teatrze Syrena. Uczniowie cofnęli się w czasie do lat PRL-u, gumy balonowej Donald, wody z sokiem prosto z saturatora, domówki przy magnetofonie kasetowym, zbiórki makulatury. Kolorowy, trzymający cały czas w napięciu spektakl wywarł ogromne wrażenie a na koniec – spotkanie z aktorami na scenie i poczucie, jak to jest z tej drugiej strony !

Projekt „Elbląg- nasza mała Ojczyzna”


W dniach 15-18 listopada 2022r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce po elbląskim Starym Mieście.

O zawiłej a zarazem ciekawej historii naszego miasta i zabytkach opowiadała uczniom pani przewodnik.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Muzeum Archeologiczno-Historycznego, gdzie dowiedzieliśmy się m.in. kim byli założyciele Truso, czym się zajmowali zawodowo, jak wyglądało ich życie codzienne i wierzenia. Spojrzeliśmy na Elbląg oczami archeologów. Wystawa „Elbląg. Historia ukryta pod ziemią” ukazuje fragment wykopalisk archeologicznych, którymi do niedawna była cała elbląska starówka.

Następnie ścieżką kościelną dotarliśmy do Katedry św. Mikołaja. Kolejnym punktem był Ratusz Staromiejski, gdzie obejrzeliśmy makietę XVII Elbląga oraz model unikatowych pochylni na Kanale Elbląskim. W Ratuszu mogliśmy zobaczyć szczególny eksponat-Flagę Polski, której imię w 2018 roku przyjęło nasze Technikum.

Spacerem Starym Rynkiem doszliśmy do Bramy Targowej, jedynego pozostałego fragmentu murów obronnych miasta. I tu zakończyła się nasza wycieczka.

Ta plenerowa lekcja historii pozwoliła spojrzeć na nasze miasto z perspektywy turysty i poszerzyła wiedzę o dawnym Elblągu.

Spotkanie  z przedstawicielami służb mundurowych


15 listopada w ramach cyklu spotkań  z przedstawicielami służb mundurowych nasi maturzyści z klasy 4f  spotkali się z pracownikami  Placówki Straży Granicznej w Elblągu.

Celem spotkania było przedstawienie potrzeb w zakresie przyszłej służby w szeregach Straży Granicznej,  wymagań i warunków, jakie muszą spełniać kandydaci. Młodzież mogła uzyskać również informacje o zarobkach i innych korzyściach,  płynących ze służby ale również dowiedzieć się o możliwościach rozwoju i awansu. Wszystkie te zagadnienia przedstawili naszym maturzystom –  st. chor. sztab. SG Marek KALENIK oraz sierż. SG Milena ZIĘBA – za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Kolejne spotkania z przedstawicielami potencjalnych pracodawców już zaplanowane.

„Logistycy” z II b rozpoczęli praktyki zawodowe.


Od 14 listopada uczniowie klasy II b Technik – Logistyk rozpoczęli swoje praktyki zawodowe m.in w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w firmach i instytucjach.

14 uczniów rozpoczęło praktykę w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu. Spotkał się z nimi zastępca dowódcy 16. Pułku Logistycznego, ppłk Jakub TOKARZ. Pan Pułkownik powitał uczniów w jednostce, przedstawił osoby funkcyjne Dowództwa oraz omówił zasady pobytu na terenie jednostki wojskowej. Życzył uczniom przede wszystkim zdrowia oraz zdobycia wiedzy praktycznej w zakresie logistyki wojskowej, co zapewni praktyka w 16. pułku.

Uczniowie odbyli szkolenie adaptacyjne – zasady BHP, ochrony informacji niejawnych i ochrony obiektów. Szkolenie adaptacyjne zakończył pobyt w Sali Tradycji 16. Pułku Logistycznego, zapoznanie z jego historią  i tradycjami oraz współczesnym obliczem jednostki. Nasi uczniowie już pierwszego dnia swoich praktyk zostali zapoznani z prowadzeniem remontów sprzętu wojskowego w Hali Remontowej jednostki.

„Logistycy” w czasie swojej miesięcznej praktyki będą zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logistyki wojskowej. Zajęcia będą odbywać się w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale także w hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Praktykanci będą mieli mogli zapoznać się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów specjalistycznych i specjalnych, naprawą broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji.

Mamy nadzieję, że wiedzę tę będą mieli okazję wykorzystać w przyszłości w swojej działalności zawodowej.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Foto: Agata Janik.

Olimpiady przedmiotowe


W listopadzie w naszej szkole odbyły się szkolne etapy olimpiad przedmiotowych:

  • Konkurs Wiedzy z Zarządzania i Ekonomii, organizowanego przez Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. W konkursie wzięło udział 11 uczniów naszej szkoły
  • 6 edycja Olimpiady Statystycznej .W zawodach wzięło udział 27 uczniów. Do etapu Okręgowego zakwalifikowali się: Patryk Gołąb (kl. 2d), Artur Frajny (kl. 4d) i Emilia Kalinowska (kl. 4e)
  • XXXVI edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W olimpiadzie udział wzięło 12 uczniów.
  • VII Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno – Logistyczna organizowana przez Uniwersytet Gdański. W olimpiadzie wzięło udział 28 uczniów.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszych etapach konkursów.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI


10 listopada na uroczystym apelu, przygotowanym przez klasę Ib (Technik-logistyk) pod kierunkiem pana ppłk rez. Zbigniewa Tuszyńskiego uczciliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 🇵🇱

Uczniowie wprowadzili nas w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Przedstawili sylwetki Ojców polskiej niepodległości.

Wszyscy wspólnie odśpiewali pieśń I Brygady Legionów Polskich „My pierwsza brygada”.

A na koniec – quiz z nagrodami.

„Logistyczne Zaduszki”


Jak co roku, w przededniu Święta Wszystkich Świętych klasa I i II Technik – Logistyk odwiedziła grób śp. st. sierż. Tomasza MURKOWSKIEGO z 13. Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego, który poległ realizując zadania w ramach VI Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku.

Jest to dla nas okazja do oddania hołdu i wspomnienia wszystkich Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali swoje życie realizując zadania w misjach poza granicami kraju, na poligonach i placach ćwiczeń oraz w innych okolicznościach. Uczniowie rozmawiają w czasie takich spotkań o tym, czym są misje, w jakich krajach i pod jaką flagą nasi żołnierze w nich uczestniczyli oraz jakie misje są realizowane obecnie.

Pamiętamy o poległych żołnierzach, zapalając symboliczne znicze, składając kwiaty i modląc się o ich wieczny spokój.

Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej


Uczniowie klasy IV F kierunku Technik – Logistyk kontynuują cykl spotkań z przedstawicielami służb mundurowych.

Ich celem jest:

👉przedstawienie potrzeb w zakresie przyszłej służby w poszczególnych formacjach,

👉 wymagania i warunki, jakie muszą spełniać kandydaci,

👉zarobki i inne korzyści płynące ze służby,

👉możliwości rozwoju i awansu.

25 października do wstąpienia w szeregi Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu zachęcał mł. asp. Jakub GRABOWSKI. Przedstawił blaski i cienie służby w tej formacji, warunki naboru, ścieżki rozwoju i perspektywy.

Oczywiście wybór należy do „naszych Logistyków”. My będziemy im w tym pomagać. Kolejne spotkania są już umówione.

Logistycy wybierają mundury


20 października nasi najmłodsi logistycy czyli klasa 1b oraz częściowo klasa 3b odwiedzili magazyny Oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

Wprawdzie „nie szata zdobi człowieka” ale…dokonaliśmy swoistej przemiany: cywile zmielili się w „prawie żołnierzy”.

Przez ponad 2 lata, w związku z pandemią i zmianą przepisów, uczniowie klas mundurowych nie mogli korzystać z zakupów w AMW. Wystąpiliśmy z prośbą do Pani Prezes AMW z Warszawie o uzyskanie zgody na zakup sortów mundurowych w olsztyńskim oddziale i jako jedyna szkoła w Polsce otrzymaliśmy ją.

A jak prezentuje się 1b w mundurach można zaobserwować na szkolnych korytarzach.

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”


20 października 2022r. klasy 2b, 4b, 3a uczestniczyły w konferencji zorganizowanej w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Organizatorem był Instytut Ekonomiczny Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Na konferencji podejmowany był temat rzeczywistości i wyzwań gospodarczych związanych z pandemią COVID-19.