Badania lekarskie


Badania lekarskie młodzieży przyjętej do pierwszych klas ZSEiO odbędą się w szkole w gabinecie pielęgniarki szkolej w terminie:

  • 19 lipca o godz 9 – technik-logistyk OPW
  • 23 lipca o godz. 9 – pozostałe kierunki.

Obecność na badaniach z rodzicem/opiekunem jest obowiązkowa.

Zapraszamy !