Internat Rekrutacja 2022/23


Nowe zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Terminy składania dokumentów rekrutacyjnych do internatu ZSEiO w Elblągu

 1. W dniach od 23 maja do 31 maja 2022r. obecne wychowanki internatu w Elblągu składają „Oświadczenie woli o kontynuacji”.
 2. W oparciu o liczbę złożonych oświadczeń ustalana jest liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2022/2023.

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 1. Przyjmowanie wniosków nowych kandydatek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatkę warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 czerwca do 30 czerwca 2022r. do godz. 15.00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do internatu – od 1 lipca do 6 lipca 2022r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 7 lipca 2022r. do godz. 12.00
 4. Obowiązkowe potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego – od 7 lipca do 14 lipca 2022r. do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatek przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o wolnych miejscach – 10 sierpnia 2022r.do godz. 12.00

II ETAP POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 1. Przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym – od 22 sierpnia do 23 sierpnia 2022r.
 2. Opublikowanie list kandydatek zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym – 24 sierpnia 2022r. do godz. 12.00
 3. Obowiązkowe potwierdzenie woli zamieszkania w placówce przez rodzica kandydata niepełnoletniego lub kandydata pełnoletniego – 25 sierpnia 2022r. do godz. 15.00
 4. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatek przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym – 26 sierpnia 2022r. do godz. 12.00

UWAGA: Przy braku wolnych miejsc po I etapie rekrutacji, postępowania uzupełniającego nie przeprowadza się.

Wnioski oraz deklaracje wypełnione i podpisane należy dostarczyć poprzez jeden wybrany przez siebie sposób :

 1. zeskanowanie i przesłanie drogą elektroniczną na adres mailowy internatu
  internatzseio@o2.pl);
 2. przesłanie pocztą na adres placówki (ul. Bema 50, 82-300 Elbląg);
 3. osobiście w internacie lub sekretariacie szkoły.

Do pobrania:
Oświadczenie woli o kontynuacji
Wniosek o przyjęcie do Internatu
Oświadczenie – wybór szkoły
Oświadczenie – rodzina wielodzietna
Oświadczenie – rodzeństwo w internacie