Internat Rekrutacja 2021/22


TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  1. Oświadczenie o kontynuacji pobytu w internacie ZSEiO w Elblągu – od 15 kwietnia do 30 kwietnia ( dla wychowanek zamieszkujących w internacie)
  2. Przyjmowanie wniosków nowych wychowanek – od 4 maja do 30 czerwca

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

W pierwszej kolejności do internatu ZSE i O w Elblągu przyjmowane są wychowanki, które są uczennicami ZSEiO w Elblągu.

I etap postępowania rekrutacyjnego:

  • lista zakwalifikowanych do 7.07.2021r.
  • lista przyjętych oraz informacja o wolnych miejscach do 21.08.2021r.

II etap rekrutacji – postępowanie uzupełniające

  • przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym – od 24.08.2021 do 25.08.2021r.
  • opublikowanie listy kandydatek zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym – 26.08.2021r.
  • obowiązkowe potwierdzenie woli przyjęcia do internatu – do 27.08.2021r. telefonicznie na nr. 55 6258992 lub na e-mail : internatzseio@o2.pl
  • lista dziewcząt przyjętych do internatu na rok szkolny 2021/2022
    do 28.08.2021r.

Wniosek o przyjęcie do internatu należy pobrać od poniedziałku do piątku w internacie ZSEiO, sekretariacie szkoły, lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Wnioski niekompletne (nie posiadające wymaganych zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów wymienionych we wniosku) nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Kierownik internatu
Jolanta Przybylska