Oddział Przygotowania Wojskowego


Od roku szkolnego 2023/2024 powstał w ZSEiO Oddział Przygotowania Wojskowego.

Kierunek dedykowany jest przede wszystkim przyszłym żołnierzom zawodowym jednak nie wykluczający służby w innych formacjach mundurowych.

W oddziale realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

Program realizowany jest dwutorowo: w części teoretycznej przez szkołę, w części praktycznej przez wyznaczaną przez MON wojskową jednostkę patronacką. Szkolenie kończy 50 – cio godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony w I semestrze klasy V technikum. Absolwenci OPW otrzymują specjalne świadectwa, które między innymi pozwalają na skrócony czas szkolenia podstawowego w służbie wojskowej oraz dają dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w specjalistycznej pracowni, której wystrój i pomoce dydaktyczne pomagają i tworzą specyfikę służby w jednostce wojskowej. Zakres tematyczny szkolenia, realizowanego w ramach zajęć teoretycznych  i praktycznych to m. in. dyscyplina wojskowa, musztra, taktyka, szkolenie strzeleckie, topografia wojskowa, logistyka, szkolenie sanitarne i przeciwchemiczne oraz inne zajęcia ze szkolenia bojowego.

Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego będą odbywać praktyki zawodowe w jednostkach wojskowych lub innych formacjach mundurowych.

Wszyscy członkowie Oddziału Przygotowania Wojskowego zostaną umundurowani w mundury wojskowe, kamizelki taktyczne, hełmy oraz będą posiadać inne wyposażenie wojskowe w tym  atrapy broni.

Wymagania dla kandydatów do realizacji nauki w OPW

  • Bardzo dobry stan zdrowia – fizycznego i psychicznego – bez schorzeń i ograniczeń;
  • Zaliczony pozytywnie egzamin poziomu szkoły podstawowej oraz oceny punktowane z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki;
  • Wzrost minimum 165 cm.

Prestiż i odpowiedzialność, zaszczyt i bezwzględne posłuszeństwo, rozpoznawalność oraz ciężka nauka i praca, perspektywy na przyszłość ale po osiągnięciu bardzo dobrych wyników – to tylko część elementów i wymagań, towarzyszących przyszłym uczniom elitarnego Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum im. Flagi Polski w Zespole Szkół Ekonomicznych  i Ogólnokształcących w Elblągu.

DOTACJA DLA ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Oddział Przygotowania Wojskowego w Technikum wychodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Elblągu otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej

na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz zakup wszystkich elementów ubioru dla 30 uczniów oddziału przygotowania wojskowego, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024.

Wysokość wsparcia finansowego dla Gminy Miasto Elbląg wynosi 102 800,00 zł.
Wkład własny Gminy przeznaczony na ten cel wynosi 25 700,00 zł
Całkowity koszt zadania wynosi 128 500,00 zł

Do końca grudnia 2023 roku ze środków tych zostały zakupione elementy wyposażenia indywidualnego m. in. mundury OPW, berety, czapki zimowe, plecaki taktyczne, rękawice zimowe i inne akcesoria mundurowe. Jednocześnie zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne, w tym m. in. kamizelki taktyczne, repliki hełmów keblarowych, okulary ochronne, repliki broni, elementy do nauki i szkolenia walki wręcz, wyposażenie medyczne, środki łączności, latarki czołowe, kurtki polowe i wiele, wiele innych elementów.

Zakupiony asortyment będzie wykorzystywany na zajęciach przygotowania wojskowego.

Szkolenie w 43 Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie

W styczniu 2024 roku Kadeci z Oddziału Przygotowania Wojskowego i logistycy z klasy technik-logistyk z innowacją mundurową uczestniczyli w szkoleniu w 43 Batalionie Lekkiej Piechoty w Braniewie.