Matura 2024


Komunikat CKE w sprawie harmonogramu matur :

Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024:

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024: