Matura


Komunikat CKE w sprawie harmonogramu matur :

https://cke.gov.pl/images/_

KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20

Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

Komunikat CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie:

https://cke.gov.pl/images/_

KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20

Komunikat%20o%20przyborach.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023:

https://cke.gov.pl/images/_

EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/

komunikaty/2023/20220919%20EM%202023%20Informacja%20P2.pdf

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023:

https://cke.gov.pl/images/_

KOMUNIKATY/20220819%20EM%202023%20

Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf