Technik ekonomista


TO PRESTIŻOWY I ATRAKCYJNY ZAWÓD DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH ZDOBYCIEM WIEDZY O MECHANIZMACH FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI I PODMIOTÓW RYNKOWYCH.

Jeżeli jesteś ciekawy świata i zachodzących w nim zjawisk, dociekliwy i spostrzegawczy, to wiedza ta pozwoli Ci w świadomy sposób poruszać się w biznesie. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. 

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów na kierunkach: ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, administracja, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria, biobiznes.

W CZASIE NAUKI..

 • będziesz uczestniczył w warsztatach, wykładach prowadzonych w szkole i na uczelni wyższej – Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu,
 • przygotujesz się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,  nauczysz się obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 • odbędziesz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym zawodem.

PRAKTYKI ZAWODOWE w klasie II i III w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym profilem.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej takich jak:

 • stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzanie biznesplanu;

w zakresie kwalifikacji EKA.05.

 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych takich jak:

 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.