Technik ekonomista


(zajęcia dodatkowe: psychologia biznesu, analityka finansowa, zarządzanie zasobami.)

Jeśli:

 • jesteś przedsiębiorczy,
 • jesteś pomysłowy i twórczy,
 • dobrze radzisz sobie ze stresem,
 • mówią o Tobie, że jesteś ambitny

Wybierz ten zawód!

Tu:

 • będziesz uczestniczył w wykładach prowadzonych na uczelni wyższej- Akademia Nauk Stosowanych (PWSZ Elbląg),
 • przygotujesz się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej nauczysz się obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 • odbędziesz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym profilem.

Po szkole:

Jako specjalista ds. ekonomii zdobędziesz kompetencje przydatne w:

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach
związanych z wybranym profilem.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:
  • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
  • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
  • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzania biznesplanu;
 2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:
  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.