Technik ekonomista


To prestiżowy i atrakcyjny zawód dla osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy o mechanizmach funkcjonowania gospodarki i podmiotów rynkowych.

Jeżeli jesteś ciekawy świata i zachodzących w nim zjawisk, dociekliwy i spostrzegawczy, to wiedza ta pozwoli Ci w świadomy sposób poruszać się w biznesie. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. 

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów na kierunkach: ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, administracja, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonometria, biobiznes itp.

W CZASIE NAUKI

 • będziesz uczestniczył w warsztatach, wykładach prowadzonych w szkole i na uczelni wyższej – Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu,
 • przygotujesz się do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,  nauczysz się obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia rachunkowości, wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 • odbędziesz praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym zawodem.

PRAKTYKI ZAWODOWE w klasie II i III w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym profilem.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej takich jak:
  • stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
  • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
  • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży,
  • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzanie biznesplanu;
 2. w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych takich jak:
  • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy,
  • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
  • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
  • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.