Technik logistyk


JEST TO ZAWÓD PONADCZASOWY. KSZTAŁCENIE W TYM KIERUNKU DAJE SZEROKIE PERSPEKTYWY ZAWODOWE.

Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów. 

Absolwent może być zatrudniony w centrach logistycznych, firmach transportowych, spedycyjnych, każdym przedsiębiorstwie itp.

W CZASIE NAUKI…

 • nauczysz się planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta,
 • poznasz zasady obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw,
 • opanujesz wiedzę dotyczącą organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku,
 • nauczysz się sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług, organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
 • będziesz miał możliwość uczenia się tzw. zawodowego języka obcego (obcojęzyczna terminologia niezbędna w logistyce).

To zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym zawodem.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów takich jak:

 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu;
 • monitorowanie poziomu i stanu zapasów;
 • obsługiwanie programów magazynowych;
 • prowadzenie dokumentacji magazynowej;

w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu takich jak:

 • planowanie procesów transportowych;
 • organizowanie procesów transportowych;
 • dokumentowanie procesów transportowych.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.

Od roku szkolnego 2023/2024 powstał w ZSEiO Oddział  Przygotowania Wojskowego

Kierunek dedykowany jest przede wszystkim przyszłym żołnierzom zawodowym jednak nie wykluczający służby w innych formacjach mundurowych.

W oddziale realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

Program realizowany jest dwutorowo: w części teoretycznej przez szkołę, w części praktycznej przez wyznaczaną przez MON wojskową jednostkę patronacką. Szkolenie kończy 50 – cio godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony w I semestrze klasy V technikum. Absolwenci OPW otrzymują specjalne świadectwa, które między innymi pozwalają na skrócony czas szkolenia podstawowego w służbie wojskowej oraz dają dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Zajęcia teoretyczne prowadzone są w specjalistycznej pracowni, której wystrój i pomoce dydaktyczne pomagają i tworzą specyfikę służby w jednostce wojskowej. Zakres tematyczny szkolenia, realizowanego w ramach zajęć teoretycznych  i praktycznych to m. in. dyscyplina wojskowa, musztra, taktyka, szkolenie strzeleckie, topografia wojskowa, logistyka, szkolenie sanitarne i przeciwchemiczne oraz inne zajęcia ze szkolenia bojowego.

Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego będą odbywać praktyki zawodowe w jednostkach wojskowych lub innych formacjach mundurowych.

Wszyscy członkowie Oddziału Przygotowania Wojskowego zostaną umundurowani w mundury wojskowe, kamizelki taktyczne, hełmy oraz będą posiadać inne wyposażenie wojskowe w tym  atrapy broni.

Wymagania dla kandydatów do realizacji nauki w OPW

 • Bardzo dobry stan zdrowia – fizycznego i psychicznego – bez schorzeń i ograniczeń;
 • Zaliczony pozytywnie egzamin poziomu szkoły podstawowej oraz oceny punktowane z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki;
 • Wzrost minimum 165 cm.

TESTY SPRAWNOŚCI

Kandydatów do OPW obowiązują testy sprawnościowe.

Testy sprawnościowe dla kandydatów do klasy mundurowej odbędą się 3 czerwca i

10 czerwca 2024 r. o godz.12.00 w hali sportowej przy ul. Saperów ( miasteczko szkolne)

Kandydaci przystępujący do testów muszą posiadać strój sportowy ( koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe. Kandydatów obowiązuje również podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/prawnego opiekuna:

Oświadczenie należy dostarczyć osobiście w dniu testów sprawnościowych do trenerów przeprowadzających testy.