Technik logistyk


(zajęcia dodatkowe: logistyka małych i średnich firm,
logistyka wojskowości)

Jeśli:

 • jesteś bystry i logiczny,
 • potrafisz  zrobić coś sensownego, mając na to mało czasu,
 • lubisz i potrafisz rozmawiać z ludźmi,
 • nie boisz się konfliktów – umiesz  bronić swoich racji,
 • umiesz wynegocjować z rodzicami, rodzeństwem, czy nauczycielami dogodne dla siebie warunki,
 • jesteś przedsiębiorczy, np. umiesz zaplanować większe imprezy, przedsięwzięcia.

Wybierz ten zawód!

Tu:

 • nauczysz się planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta,
 • poznasz zasady obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw,
 • opanujesz wiedzę dotyczącą organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku,
 • nauczysz się sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług, organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
 • będziesz miał możliwość uczenia się tzw. zawodowego języka obcego (obcojęzyczna terminologia niezbędna w logistyce).

Po szkole:

Jako technik logistyk będziesz mógł ubiegać się o pracę w wielu działach współczesnej gospodarki:

To zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

DZIAŁY LOGISTYKI STANOWIĄ SERCE KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
BĘDZIESZ TAM POTRZEBNY!

 

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym profilem.
Najwyższa zdawalność egzaminu zawodowego!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

 1. W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:
  • przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
  • monitorowania poziomu i stanu zapasów;
  • obsługiwania programów magazynowych;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 2. W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:
  • planowania procesów transportowych;
  • organizowania procesów transportowych;
  • dokumentowania procesów transportowych.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.