Technik logistyk


Jest to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe.

Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów. 

Absolwent może być zatrudniony w: centrach logistycznych, firmach transportowych, spedycyjnych, każdym przedsiębiorstwie itp.

W CZASIE NAUKI…

 • nauczysz się planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta,
 • poznasz zasady obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw,
 • opanujesz wiedzę dotyczącą organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku,
 • nauczysz się sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług, organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
 • będziesz miał możliwość uczenia się tzw. zawodowego języka obcego (obcojęzyczna terminologia niezbędna w logistyce).

To zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym zawodem.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów takich jak:
  • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu;
  • monitorowanie poziomu i stanu zapasów;
  • obsługiwanie programów magazynowych;
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej;
 2. w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu takich jak:
  • planowanie procesów transportowych;
  • organizowanie procesów transportowych;
  • dokumentowanie procesów transportowych.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.