Technik logistyk


Jeśli:

 • jesteś bystry i logiczny,
 • potrafisz  zrobić coś sensownego, mając na to mało czasu,
 • lubisz i potrafisz rozmawiać z ludźmi,
 • nie boisz się konfliktów – umiesz  bronić swoich racji,
 • umiesz wynegocjować z rodzicami, rodzeństwem, czy nauczycielami dogodne dla siebie warunki,
 • jesteś przedsiębiorczy, np. umiesz zaplanować większe imprezy, przedsięwzięcia.

Wybierz ten zawód!

Tu:

 • nauczysz się planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta,
 • poznasz zasady obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw,
 • opanujesz wiedzę dotyczącą organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku,
 • nauczysz się sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług, organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
 • będziesz miał możliwość uczenia się tzw. zawodowego języka obcego (obcojęzyczna terminologia niezbędna w logistyce).

Po szkole:

Jako technik logistyk będziesz mógł ubiegać się o pracę w wielu działach współczesnej gospodarki:

To zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

DZIAŁY LOGISTYKI STANOWIĄ SERCE KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
BĘDZIESZ TAM POTRZEBNY!

Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zdając go zdobędziesz kwalifikacje:

 • A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania;
 • A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych;
 • A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.