Technik logistyk


Jest to zawód ponadczasowy. Kształcenie w tym kierunku daje szerokie predyspozycje zawodowe.

Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją oraz dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji. Zawód technik logistyk daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie planowania, kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów. 

Absolwent może być zatrudniony w: centrach logistycznych, firmach transportowych, spedycyjnych, każdym przedsiębiorstwie itp.

W CZASIE NAUKI…

 • nauczysz się planowania, organizacji, kierowania i kontroli przemieszczania towarów od producenta do konsumenta,
 • poznasz zasady obsługi zamówień i optymalizacji kosztów dostaw,
 • opanujesz wiedzę dotyczącą organizacji transportu oraz doboru środków transportu załadunku i wyładunku,
 • nauczysz się sporządzania dokumentów logistycznych i zawierania umów sprzedaży usług, organizacji przyjęcia i wydania towarów z magazynu,
 • będziesz miał możliwość uczenia się tzw. zawodowego języka obcego (obcojęzyczna terminologia niezbędna w logistyce).

To zawód z przyszłością, dający duże perspektywy oraz możliwości na rynku pracy, ze względu na konieczność łączenia ze sobą różnych rodzajów transportu, sztukę negocjacji w logistyce, z marketingiem, zarządzeniem działalnością logistyczną, przewozami międzynarodowymi itp.

Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z wybranym zawodem.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk jest przygotowany
do wykonywania zadań zawodowych:

 1. w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów takich jak:
  • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie towarów z magazynu;
  • monitorowanie poziomu i stanu zapasów;
  • obsługiwanie programów magazynowych;
  • prowadzenie dokumentacji magazynowej;
 2. w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu takich jak:
  • planowanie procesów transportowych;
  • organizowanie procesów transportowych;
  • dokumentowanie procesów transportowych.

Do zadań logistyków należy także zarządzanie firmą pod kątem efektywności wykorzystania taboru transportowego.

Od września 2023 roku rusza nabór do Oddziału  Przygotowania Wojskowego

Kierunek dedykowany przede wszystkim przyszłym żołnierzom zawodowym jednak nie wykluczający służby w innych formacjach mundurowych

Program realizowany jest dwutorowo: w części teoretycznej przez szkołę, w części praktycznej przez wyznaczaną przez MON wojskową jednostkę patronacką. Szkolenie kończy 50 – cio godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony w I semestrze klasy V technikum. Absolwenci OPW otrzymują specjalne świadectwa, które między innymi pozwalają na skrócony czas szkolenia podstawowego w służbie wojskowej oraz dają dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Wymagania dla kandydatów do realizacji nauki w OPW

 • Bardzo dobry stan zdrowia – fizycznego i psychicznego – bez schorzeń i ograniczeń;
 • Zaliczony pozytywnie egzamin poziomu szkoły podstawowej oraz oceny punktowane z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki;
 • Wzrost minimum 165 cm.

TESTY SPRAWNOŚCI

Dnia 28 czerwca 2023 r. o godz. 8.30 na boisku szkolnym przy ul. Saperów (miasteczko szkolne) odbędą się testy sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w ZSEiO.

Kandydaci przystępujący do testów muszą posiadać strój sportowy ( koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe. Kandydatów obowiązuje również podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/prawnego opiekuna:

Oświadczenie należy dostarczyć osobiście w dniu testów sprawnościowych do trenerów przeprowadzających testy.