Poznaj Polskę – edycja 2023


Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „Poznaj Polskę – edycja 2023” otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 10 000 zł.

Całkowity koszt realizowanego w szkole projektu wynosi 19 615 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym:

  • koszty przejazdu,
  • bilety wstępu,
  • usługa przewodnicka,
  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

W ramach projektu „Poznaj Polskę”  młodzież naszej szkoły w październiku 2023 roku wyjechała na wycieczkę do Wrocławia. W programie wyjazdu było wrocławskie ZOO, zwiedzanie miasta z przewodnikiem oraz obejrzenie jednej z głównych atrakcji turystycznych Wrocławia – Panoramy Racławickiej.