Ochrona Danych Osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, ul. Bema 50, 82-300 Elbląg, kontakt pod numerem telefonu 556258982 lub adresem e-mail: zseio@elblag.edu.pl
 

2. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: zseio@iod24.pl