Klasa akademicka


Od roku szkolnego 2023/2024 w ZSEiO powstaje klasa akademicka.

9 marca 2023 r. Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu i Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu podpisali umowę o współpracy, mającą na celu objęcie patronatem przez Uczelnię uczniów klasy „Technik -ekonomista”.

Nawiązana współpraca będzie obejmowała m.in. przedsięwzięcia w zakresie:

  • wsparcia w doskonaleniu szkolnego programu nauczania w zakresie zajęć ekonomicznych,  
  • prowadzenia wybranych, uzgodnionych zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich Uczelni dla uczniów Szkoły,  
  • udziału uczniów w wykładach otwartych, seminariach, konferencjach, kołach naukowych   organizowanych przez Uczelnię, 
  • -możliwości korzystania przez Szkołę z pracowni, laboratoriów, księgozbioru oraz
  • elektronicznych materiałów dydaktycznych na odrębnie uzgodnionych zasadach, 
  • możliwości uczestniczenia w pracach badawczych realizowanych przez studenckie koła naukowe.