Oddział Przygotowania Wojskowego po raz drugi w Ekonomiku


Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej, przekazanej Pani Dyrektor w dniu 18 maja 2023 roku, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących został utworzony Oddział Przygotowania Wojskowego. W 2024 roku po raz drugi będzie tworzony OPW na bazie naszej szkoły.

Do dnia 31 maja chętni ósmoklasiści składali akces nauki w OPW. Jednym z elementów naboru były przeprowadzone w dniu 10 i 17 czerwca egzaminy sprawności fizycznej kandydatów. Teraz na ich podstawie oraz wyników uzyskanych na zakończenie szkoły podstawowej zostanie wyłonionych 30 kadetów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Technikum im. Flagi Polski w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

            Oddziały Przygotowania Wojskowego są tworzone w szkołach ponadpodstawowych od 2020 roku. W oddziałach realizowane jest szkolenie  z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia MON. Zajęcia realizowane są przez szkołę w części teoretycznej oraz przez wyznaczaną przez MON wojskową jednostkę patronacką w części praktycznej – dla nas jest to 43. Batalion Ochrony Pogranicza Wojsk Obrony Terytorialnej w Braniewie. Szkolenie kończy 50 – cio godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony w I semestrze klasy V technikum. Absolwenci OPW otrzymują specjalne świadectwa, które między innymi pozwalają na skrócony czas szkolenia podstawowego w służbie wojskowej oraz dają dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych.

            Należy w tym miejscu dodać, iż idea tworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego winna pozwolić na zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, zawodowej służby wojskowej w jednostkach operacyjnych jak i Wojsk Obrony Terytorialnej, a w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

 To dla „mundurowych”. Dla „cywili” nasza szkoła oferuje także bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia.

    Tekst: ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

     Fot. Mariola Wojtasik.