HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH


KlasaPrzedmiotData
IIc, IId, IIIb, IIIc, IVb, Va, Vb, Vcmatematyka22.08.2024 r. godz.9.00
IIb, IIc, IVb, Vbjęzyk angielski21.08.2024 r. godz.9.00
IIIblaboratorium spedycyjne21.08.2024 r. godz.9.00
Idkadry i płace21.08.2024 r. godz.9.00
Idrozliczenia finansowe21.08.2024 r. godz.9.00