Szlachetna paczka rusza!


Uwaga!

Ruszamy z akcją ”Szlachetna paczka”

Potrzebująca rodzina to 40-letnia pani Martyna i jej 6-letnia córka Kamila. Są w bardzo trudnej sytuacji. Po rozwodzie z mężem pani Martyna została z długami, kredytami, które pozaciągał jej mąż. Zmagania z życiowymi problemami przypłaciła głęboką depresją. Matka i córka po zapłaceniu zobowiązań mają 42 zł miesięcznie na osobę.

Pani Martyna robi wszystko, aby jej córka nie odczuła w jakiej sytuacji się znajdują, a także jej choroby. Stara się dla niej być aktywną mamą – wyszukuje wiele darmowych imprez kulturalnych w mieście i wszędzie zabiera Kamilę. Pani Martyna, kiedy czuła się lepiej, angażowała się jako wolontariusz w wielu programach społecznych. To córka jest dla niej motywacją i to dla niej szuka rozwiązań i pomocy.

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny
1. Zapas żywności –  Pani Martyna nie ma za co kupić żywności, zdarza się, że prosi o pomoc sąsiadów.
2. Odzież –  Kamila szybko wyrasta z ubrań, a nie wszystkie pani Martynie udaje się kupić używane.
3. Środki czyszczące – To bardzo drogie środki, a dzięki zaoszczędzeniu na nich pani Martyna będzie mogła sobie pozwolić na wykupienie niezbędnych dla niej leków.
Szczegółowe informacje  znajdują się na librusie. Każdy z Was dostał wiadomość .

Prosimy, włączcie się do akcji!  Tak jak co roku!

Dary należy przekazać do p. Osmańskiej- sala 10a do 04.12 b.r.

„Logistycy” ZSEiO w Ratuszu Staromiejskim


W dniu 7 listopada 2019 roku na zaproszenie Prezydenta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego uczniowie klasy I B – technik – logistyk, w wojskowych mundurach, uczestniczyli w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Elbląg a Związkiem Piłsudczyków Rzeczpospolitej.

Jednocześnie uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy poświęconej postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W przededniu Narodowego Święta Niepodległości była to dla nas prawdziwa i wręcz „żywa” lekcja historii.

Jak bardzo – obrazują fotografie.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Fot: Joanna Urbaniak

Straż Graniczna w Ekonomiku


Trwa cykl spotkań klasy wojskowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu o profilu Technik – Logistyk z przedstawicielami służb mundurowych.

 W dniu 4 listopada z uczniami tej klasy oraz z pozostałymi klasami maturalnymi spotkali się przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 Przedstawili uczniom ofertę, dotyczącą naboru do służby i pracy w strukturach Straży Granicznej. Omówione zostały wymagania dotyczące wykształcenia w poszczególnych korpusach osobowych, dokumenty, które należy przygotować, niezbędne i wymagane egzaminy oraz badania. Zreferowano również warunki służby, pracy i płacy a także inne niezbędne informacje. Młodzież klas maturalnych spotkała się już z przedstawicielem WKU w Elblągu, który przedstawił zasady i warunki naboru do służby w wojsku.

Kolejne spotkania ze służbami mundurowymi już wkrótce. 

Uczniowie elbląskiego „Ekonomika” wspominają poległych żołnierzy.


Święto Wszystkich Świętych to czas wspomnień, zadumy i pamięci o wszystkich, których już nie ma z nami ale są i zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci.

Uczniowie klas Technik – Logistyk Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – czyli „klas wojskowych” w przededniu Święta Wszystkich Świętych odwiedzili grób ś.p. sierż. Tomasza Murkowskiego, który poległ 11 listopada 2006 roku, wykonując zadania w ramach VII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Iraku.  Przywołaliśmy pamięć Tomasza, wspominając lata jego służby w 13. Elbląskim Pułku Przeciwlotniczym. Przybliżyliśmy młodzieży przy tej okazji, czym była misja w Iraku i Afganistanie, Kosowie, Libanie czy Gruzji. Wspominaliśmy tych, którzy polegli, wykonując zadania służbowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Umówiliśmy się także, że za 20 lat dzisiejsi uczniowie przyjdą na groby żołnierzy AK, Aliantów, czy też tych poległych już w czasie pokoju i opowiedzą swoim dzieciom, dlaczego zapalają tu znicze. Ta pamięć jest przecież tak bardzo potrzeba dziś ale i w przyszłości. 

 Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: Aleksandra Czupryn.

Międzyszkolny Turniej Cashflow


25 października naszej szkole odbyły się w panszówkowe rozgrywki, czyli – Międzyszkolny Turniej Cashflow. Turniej przygotowały panie: Anna Guzenda i Małgorzata Górecka.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Kamil Kaczmarek kl. IIIa
Kuba Rydziński kl. IIb
Artur Frajny kl. Id

A oto zwycięzcy:
Kategoria szkoły podstawowe:

1 miejsce – Jan Pietrusiński – Szkoła Podstawowa Regent
2 miejsce – Grzegorz Wierzbicki – SP Pijarzy
3 miejsce – Sebastian Chodziński – SP Nr 12

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe:
1 miejsce – Kuba Rydzyński – ZSEiO
2 miejsce – Jakub Głodnicki – Liceum Pijarskie
3 miejsce – Aleks Tyburcy – I LO
4 miejsce – Hubert Drewczyński – Liceum Regent
5 miejsce – Michał Butkiewicz – I LO

Dziękujemy liderom CASHFLOW, którzy prowadzili rozgrywki: Amandzie Malinowskiej, Julii Sarnowskiej, Oskarowi Lompert, Dagmarze Matolicz, Alicji Kraszewskiej, Pawłowi Jaciubek.

Nagrody ufundowali: Stowarzyszenie Civitas Christiana w Elblągu oraz Wójt Gminy Elbląg . Warsztaty poprowadził Bartosz Boniecki. Dziękujemy!

Szkolenie w Gołdapi czyli…na poligonie cd.


           Jak już informowaliśmy „na gorąco”, uczniowie klas II i III Technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, realizują szkolenie poligonowe w 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym w Gołdapi.

Kolejnym etapem poligonu są zajęcia praktyczne, prowadzone przez wojskowych instruktorów 15. pułku na bazie „bojowego” sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostki.

Zajęcia praktyczne dotyczyły szkolenia z zakresu łączności, topografii wojskowej, szkolenia strzeleckiego, przeciwchemicznego oraz szkolenia medycznego w tym zakładanie opatrunków i pierwszej pomocy. Nastepny dzień to zajęcia taktyczne w terenie – rozpoznanie, walka z „cieniem”, patrolowanie i ubezpieczenie. Nawet pogoda była „taktyczna”.

Ponieważ czas szybko mija – przyszedł czas na podsumowanie i zakończenie szkolenia. Dokładnie w piątek o 8. 00 w Sali Tradycji 15. Pułku Przeciwlotniczego odbyła się ostatnia zbiórka. Zarówno nasi uczniowie jak i instruktorzy zostali ocenieni przez Dowódcę Pułku – płk Sławomira Kojło. Dowódca wręczył naszym uczniom „CERTYFIKATY” ukończenia szkolenia poligonowego. Kolejny poligon już za rok. 

Tekst:  Zbigniew Tuszyński

Fot: plut. Henryk Żuk.

Uczniowie elbląskiego „Ekonomika” rozpoczęli szkolenie poligonowe w Gołdapi.


Uczniowie klas II i III technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, rozpoczęli swoje pierwsze zgrupowanie poligonowe w oparciu o obiekty szkoleniowe 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Po przybyciu do garnizonu zostali zakwaterowani w obiektach koszarowych pułku – sale żołnierskie, łóżka wojskowe, koce i pościel i …15 osób w sali.

15 października, punktualnie o godz. 8.00, po złożeniu meldunku, Dowódca jednostki uroczyście powitał klasy wojskowe w swojej jednostce i życzył owocnego szkolenia, wypoczynku oraz pięknej pogody. To ostanie towarzyszy wszystkim od samego przyjazdu do Gołdapi – reszta w rękach instruktorów i uczestników.

Młodzież zwiedziła Salę Tradycji jednostki, zapoznawała się z historią jednostki oraz wpisała do Księgi Pamiątkowej. Następnie omówiono zasady bezpieczeństwa i zachowania na wypadek różnych alarmów i sytuacji w kompleksie koszarowym i w czasie szkolenia. Dziś jeszcze nasi „logistycy” zapoznali się z podstawowym sprzętem, będącym na wyposażeniu 15. pułku. Po obiedzie młodzież zwiedziła Gołdap a od jutra zajęcia programowe.  

Uczniowie żyją nadzieją, że tej nocy alarmu nie będzie – jednak kto wie, kto wie….

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: plut. Henryk Żuk

„Logistycy” ZSEiO zabezpieczali Olimpiadę Sportową w Elblągu


Uczniowie klas I Technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Ogólnokształcących w Elblągu, na zaproszenie Prezydenta Elbląga uczestniczyli w zabezpieczeniu Olimpiady Sportowej w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”. Impreza została zorganizowana dla elbląskich przedszkolaków 10 października 2019 roku w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu. Nasi „wojskowi logistycy” czuwali nad bezpieczeństwem przedszkolaków jak również  właściwym przebiegiem konkurencji ale przede wszystkim bardzo dopingowali małych sportowców. Rywalizacja dostarczyła bardzo wiele zabawy i sportowych emocji.

Uczniowie ZSEiO otrzymali gorące podziękowania i gratulacje.        
Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Foto: T. Paradowski.

Projekt ” Wszystko jest poezją…czyli polska powojenna piosenka literacka”


Ruszamy ze szkolnym projektem „Wszystko jest poezją…czyli polska powojenna piosenka literacka”

Kalendarium

 • 1.10.2019 – zainicjowanie projektu;
 • 7. 10. 2019 – ogłoszenie konkursu graficznego  na plakat pod hasłem „Wszystko jest poezją …czyli polska piosenka literacka”;
 • 7.10.-11.2019 – lekcje języka polskiego w klasach I wprowadzające w tematykę polskiej powojennej piosenki literackiej oraz omówienie projektu i przydział zadań;
 • październik/styczeń – wyjście klas do Teatru Dramatycznego na spektakl „Kaczmarski-cztery pory niepokoju”;
 • Do 18.10.  – przedstawienie nauczycielom j. polskiego planu, wstępnego opisu wyznaczonego zadania
 • Do 8.11. – wykonanie zadania
 • 18.11.2019 – rozstrzygniecie konkursu graficznego
 • Do 27. 11 – próby – przygotowanie przeglądu piosenki
 • 28.11.2019 –  wystawa pokonkursowa plakatów
 • 28.11. – 5.12 –  piosenki literackie w radiowęzle podczas przerw
 • 5.12.2019 – Impreza szkolna „Poezja jest wszędzie…czyli przegląd polskiej powojennej piosenki literackiej”

Organizatorzy projektu:

 • Nauczyciele języka polskiego:  Piskorek, B. Byzdra-Maliszewska,
 • A. Nowakowska
 • Nauczyciel-bibliotekarz – M. Górecka
 • Koło Teatralne- A. Frankowska, J. Jaranowska
 • R. Greń – projektowanie graficzne

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������