Międzyszkolny Turniej Cashflow


25 października naszej szkole odbyły się w panszówkowe rozgrywki, czyli – Międzyszkolny Turniej Cashflow. Turniej przygotowały panie: Anna Guzenda i Małgorzata Górecka.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Kamil Kaczmarek kl. IIIa
Kuba Rydziński kl. IIb
Artur Frajny kl. Id

A oto zwycięzcy:
Kategoria szkoły podstawowe:

1 miejsce – Jan Pietrusiński – Szkoła Podstawowa Regent
2 miejsce – Grzegorz Wierzbicki – SP Pijarzy
3 miejsce – Sebastian Chodziński – SP Nr 12

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe:
1 miejsce – Kuba Rydzyński – ZSEiO
2 miejsce – Jakub Głodnicki – Liceum Pijarskie
3 miejsce – Aleks Tyburcy – I LO
4 miejsce – Hubert Drewczyński – Liceum Regent
5 miejsce – Michał Butkiewicz – I LO

Dziękujemy liderom CASHFLOW, którzy prowadzili rozgrywki: Amandzie Malinowskiej, Julii Sarnowskiej, Oskarowi Lompert, Dagmarze Matolicz, Alicji Kraszewskiej, Pawłowi Jaciubek.

Nagrody ufundowali: Stowarzyszenie Civitas Christiana w Elblągu oraz Wójt Gminy Elbląg . Warsztaty poprowadził Bartosz Boniecki. Dziękujemy!

Szkolenie w Gołdapi czyli…na poligonie cd.


           Jak już informowaliśmy „na gorąco”, uczniowie klas II i III Technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, realizują szkolenie poligonowe w 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym w Gołdapi.

Kolejnym etapem poligonu są zajęcia praktyczne, prowadzone przez wojskowych instruktorów 15. pułku na bazie „bojowego” sprzętu, będącego na wyposażeniu jednostki.

Zajęcia praktyczne dotyczyły szkolenia z zakresu łączności, topografii wojskowej, szkolenia strzeleckiego, przeciwchemicznego oraz szkolenia medycznego w tym zakładanie opatrunków i pierwszej pomocy. Nastepny dzień to zajęcia taktyczne w terenie – rozpoznanie, walka z „cieniem”, patrolowanie i ubezpieczenie. Nawet pogoda była „taktyczna”.

Ponieważ czas szybko mija – przyszedł czas na podsumowanie i zakończenie szkolenia. Dokładnie w piątek o 8. 00 w Sali Tradycji 15. Pułku Przeciwlotniczego odbyła się ostatnia zbiórka. Zarówno nasi uczniowie jak i instruktorzy zostali ocenieni przez Dowódcę Pułku – płk Sławomira Kojło. Dowódca wręczył naszym uczniom „CERTYFIKATY” ukończenia szkolenia poligonowego. Kolejny poligon już za rok. 

Tekst:  Zbigniew Tuszyński

Fot: plut. Henryk Żuk.

Uczniowie elbląskiego „Ekonomika” rozpoczęli szkolenie poligonowe w Gołdapi.


Uczniowie klas II i III technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, rozpoczęli swoje pierwsze zgrupowanie poligonowe w oparciu o obiekty szkoleniowe 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Po przybyciu do garnizonu zostali zakwaterowani w obiektach koszarowych pułku – sale żołnierskie, łóżka wojskowe, koce i pościel i …15 osób w sali.

15 października, punktualnie o godz. 8.00, po złożeniu meldunku, Dowódca jednostki uroczyście powitał klasy wojskowe w swojej jednostce i życzył owocnego szkolenia, wypoczynku oraz pięknej pogody. To ostanie towarzyszy wszystkim od samego przyjazdu do Gołdapi – reszta w rękach instruktorów i uczestników.

Młodzież zwiedziła Salę Tradycji jednostki, zapoznawała się z historią jednostki oraz wpisała do Księgi Pamiątkowej. Następnie omówiono zasady bezpieczeństwa i zachowania na wypadek różnych alarmów i sytuacji w kompleksie koszarowym i w czasie szkolenia. Dziś jeszcze nasi „logistycy” zapoznali się z podstawowym sprzętem, będącym na wyposażeniu 15. pułku. Po obiedzie młodzież zwiedziła Gołdap a od jutra zajęcia programowe.  

Uczniowie żyją nadzieją, że tej nocy alarmu nie będzie – jednak kto wie, kto wie….

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: plut. Henryk Żuk

„Logistycy” ZSEiO zabezpieczali Olimpiadę Sportową w Elblągu


Uczniowie klas I Technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych  i Ogólnokształcących w Elblągu, na zaproszenie Prezydenta Elbląga uczestniczyli w zabezpieczeniu Olimpiady Sportowej w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”. Impreza została zorganizowana dla elbląskich przedszkolaków 10 października 2019 roku w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu. Nasi „wojskowi logistycy” czuwali nad bezpieczeństwem przedszkolaków jak również  właściwym przebiegiem konkurencji ale przede wszystkim bardzo dopingowali małych sportowców. Rywalizacja dostarczyła bardzo wiele zabawy i sportowych emocji.

Uczniowie ZSEiO otrzymali gorące podziękowania i gratulacje.        
Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Foto: T. Paradowski.

Projekt ” Wszystko jest poezją…czyli polska powojenna piosenka literacka”


Ruszamy ze szkolnym projektem „Wszystko jest poezją…czyli polska powojenna piosenka literacka”

Kalendarium

 • 1.10.2019 – zainicjowanie projektu;
 • 7. 10. 2019 – ogłoszenie konkursu graficznego  na plakat pod hasłem „Wszystko jest poezją …czyli polska piosenka literacka”;
 • 7.10.-11.2019 – lekcje języka polskiego w klasach I wprowadzające w tematykę polskiej powojennej piosenki literackiej oraz omówienie projektu i przydział zadań;
 • październik/styczeń – wyjście klas do Teatru Dramatycznego na spektakl „Kaczmarski-cztery pory niepokoju”;
 • Do 18.10.  – przedstawienie nauczycielom j. polskiego planu, wstępnego opisu wyznaczonego zadania
 • Do 8.11. – wykonanie zadania
 • 18.11.2019 – rozstrzygniecie konkursu graficznego
 • Do 27. 11 – próby – przygotowanie przeglądu piosenki
 • 28.11.2019 –  wystawa pokonkursowa plakatów
 • 28.11. – 5.12 –  piosenki literackie w radiowęzle podczas przerw
 • 5.12.2019 – Impreza szkolna „Poezja jest wszędzie…czyli przegląd polskiej powojennej piosenki literackiej”

Organizatorzy projektu:

 • Nauczyciele języka polskiego:  Piskorek, B. Byzdra-Maliszewska,
 • A. Nowakowska
 • Nauczyciel-bibliotekarz – M. Górecka
 • Koło Teatralne- A. Frankowska, J. Jaranowska
 • R. Greń – projektowanie graficzne

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Europejski Dzień Języków


26 września świętowaliśmy Europejski Dzień Języków. Jego idea służy promocji bogactwa kulturowego Europy i jest okazją, by zachęcać uczniów do nauki języków obcych.Młodzież prezentowała swoje umiejętności językowe ale również taneczne, aktorskie i wokalne w Szkolnym Konkursie Piosenki Obcojezycznej.

W konkursie wystąpili:
3cd ‘Eins, Zwei, Polizei’
2c Natalia Borkowska/Hubert Kalinowski ‘Shallow’ Lady Gaga i Bradley Cooper
2c Hubert Kalinowski ‘Monatik’ (piosenka w j. ukraińskim)
2b Ariadna Kowalska /Wiktoria Rewińska ‘Riptide’ Vance Joy
1c Julia Dronżek ‘No roots’ Alice Merton
1b Sandra Wiśniewska ‘Wanna be’ Spice Girls
1a Karolina Biernasiuk ‘Solo’ Jennie
3cd Jakub Krupka ‘All of me’ John Legend

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY i dziękujemy za świetną zabawę

foto: Natalia Bąkowska i Weronika Kościanek


Dzień 25 września to niewątpliwie jeden z niezapomnianych dni dla dziewcząt i chłopców z klas I . 227 uczniów zostało oficjalnie przyjętych do społeczności szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu podczas uroczystości ślubowania.
Przedstawiciela klas pierwszych w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, rodziców złożyli ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów.
Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły.

Życzymy Pierwszakom, aby owocnie wykorzystali każdy dzień spędzony w murach naszej szkoły. Powodzenia!

Integracja klas pierwszych


11 i 12 września to dla pierwszaków dni pod hasłem integracji. Młodzież spędzała ten czas z wychowawcami, odbyły się rozgrywki w siatkówkę i koszykówkę, warsztaty integracyjne z panią pedagog, dużo śmiechu i zabawy i drożdżówka na drugie śniadanie.

We wtorek 24 września ciąg dalszy wspólnego poznawania się. Klasy pierwsze wychodzą do Bażantarni na ognisko , gry i zabawy.

Zbiórka pod szkołą o godzinie 9.00. W przypadku złych warunków atmosferycznych – lekcje wg planu.