Silna Biało – Czerwona


Minister Obrony Narodowej w dniach 12-15 sierpnia zaprasza na obchody Święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na terenie całego kraju odbędą się pikniki wojskowe, a 15 sierpnia Wielka Defilada Wojska Polskiego w Warszawie.

14 sierpnia zapraszamy do Pasłęka, gdzie na odwiedzających czekać będzie  szereg atrakcji takich jak m.in. pokazy sprzętu i wyszkolenia żołnierzy, występ orkiestry wojskowej, gry i zabawy dla najmłodszych, żołnierska grochówka! Nie zabraknie również punktów rekrutacyjnych, w których zainteresowani będą mogli porozmawiać z rekruterami i uzyskać informacje o służbie wojskowej.

Piknik w Pasłęku odbędzie się na terenie Parku Ekologicznego, przy ul. Partyzantów.

Program uroczystości: 

10.00 – Msza Święta w kościele pw. bł. Jerzego Matulewicza w Pasłęku.

10.50 – Przemarsz wojska ulicami Pasłęka.

11.15 – Uroczysty Apel.

12.00 – 18.00 – Piknik Wojskowy.

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023


23 czerwca 2023 roku uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023.

Był to rok wytężonej pracy, starań o wiedzę i nowe umiejętności, pełen wyzwań oraz wspólnej zabawy.

Klasowi prymusi odebrali nagrody z rąk Pani Dyrektor i Wychowawców, klasa 2d z łezką w oku pożegnała swojego wychowawcę pana Marka Pieńkowskiego.

Nastał czas długo oczekiwanych wakacji, czas zasłużonego odpoczynku dla nas wszystkich.

Życzymy cudownych, słonecznych i bezpiecznych wakacyjnych dni.

Do zobaczenia 4 września !

Testy sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego


Dnia 28 czerwca 2023 r. o godz. 8.30 na boisku szkolnym przy ul. Saperów (miasteczko szkolne) odbędą się testy sprawności fizycznej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w ZSEiO.

Kandydaci przystępujący do testów muszą posiadać strój sportowy ( koszulka, spodenki lub dresy) oraz obuwie sportowe.

Kandydatów obowiązuje również podpisane oświadczenie/zgoda przez rodzica/prawnego opiekuna:

Oświadczenie należy dostarczyć osobiście w dniu testów sprawnościowych do trenerów przeprowadzających testy.

Cykl spotkań z absolwentami


16 czerwca rozpoczęliśmy cykl spotkań z absolwentami naszej szkoły.

Pierwszym gościem był pan Marcin Janicki, specjalista od marketingu internetowego a także bloger, znany w caravaningowej blogosferze jako Vincent Van – ze względu na podobieństwo do znanego malarza.

Pan Marcin opowiedział o podróżach kamperem, który sam zbudował. Jego jedyny w swoim rodzaju Van przyciąga spojrzenia i pozytywne emocje wszędzie, gdzie się pojawia.

Na spotkaniu nie zabrakło pieska o imieniu Menel, wiernego towarzysza Vincenta.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Rusza rekrutacja do ZSEiO


ZSEiO

Rekrutacja do Technikum im. Flagi Polski

w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

w Elblągu

odbywać się będzie drogą elektroniczną poprzez

Elektroniczną Platformę Edukacyjną:

 https://eped.pl

Etapy rekrutacji:

  1. złożenie wniosku elektronicznego
  2. wydrukowanie wniosku, złożenie podpisu przez ucznia, rodziców/opiekunów
  3. dostarczenie podania tylko do szkoły pierwszego wyboru. 

Harmonogram rekrutacji:

  • Termin od 22 maja do 21 czerwca 2023r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęciu do szkoły wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami .
  • Termin  do 12 lipca 2023r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Termin do 13 lipca 2023r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postanowieniu rekrutacyjnym.
  • Termin 14 lipca 2023r. – podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • Termin od 23 czerwca do 20 lipca 2023r. – potwierdzenie przez kandydata lub jego rodziców woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie świadectwa szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • Termin 21 lipca 2023r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz ewentualnych wolnych miejscach w poszczególnych oddziałach.

W Ekonomiku rozpoczynamy tworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego


Za zgodą Prezydenta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego oraz na wniosek samorządu lokalnego i uchwały Rady Miasta popierającej ten wniosek, Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o utworzeniu Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Powyższą decyzję przekazano Pani Dyrektor Kamili Boros  w dniu 18 maja 2023 roku.

ZSEiO będzie aktualnie jedyną szkołą w naszym mieście, tworzącą od podstaw Oddział Przygotowania Wojskowego. Oznacza to, że rozpoczynamy rekrutację do OPW.

W najbliższym czasie na naszych stronach znajdą się wymagania dla kandydatów do Oddziału.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są tworzone w szkołach ponadpodstawowych od 2020 roku. W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia MON. Zajęcia prowadzone są dwutorowo: w części teoretycznej przez szkołę oraz w części praktycznej przez wyznaczaną przez MON wojskową jednostkę patronacką. Szkolenie kończy 50 – cio godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony w I semestrze klasy V technikum. Absolwenci OPW otrzymują specjalne świadectwa, które między innymi pozwalają na skrócony czas szkolenia podstawowego w służbie wojskowej oraz dają dodatkowe punkty  w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Należy w tym miejscu dodać, iż idea tworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego pozwoli na zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, zawodowej służby wojskowej w jednostkach operacyjnych jak i Wojsk Obrony Terytorialnej. W dalszej perspektywie czasowej zwiększy liczebności Sił Zbrojnych a także wzmocni edukację obronną w społeczeństwie.

         Zapraszamy i zachęcamy do rozpoczęcia nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego oraz w klasie Technik – Logistyk w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.                                                                                

 ppłk rez. Zbigniew Tuszyński.

Święto Flagi w Elblągu


2 maja obchodziliśmy Święto Flagi. Uroczystości w Elblągu odbyły się na Starym Mieście.

Punktualnie o 12.00 ruszyła 50 – cio metrowa polska flaga niesiona przez władze samorządowe miasta, uczniów elbląskich szkół oraz mieszkańców do Bramy Targowej. Tam – przy dźwiękach hymnu państwowego – flaga została wciągnięta na fronton Bramy Targowej.

Po okolicznościowych przemówieniach, uczniowie klasy Ib Technik – Logistyk przedstawili specjalnie przygotowany program artystyczny w konwencji musztry wojskowej oraz pokaz szkolenia musztry. Występ uczniów ZSEiO podobał się elblążanom, czego wyrazem były gromkie oklaski. Poproszono nas do wspólnej fotografii z przedstawicielami władz samorządowych Elbląga. Wiceprezydent miasta, Pan Janusz Nowak zaprosił uczniów i wychowawców na słodki poczęstunek do Kamieniczek Elbląskich, gdzie jeszcze raz podziękował za przygotowany i przedstawiony okolicznościowy program artystyczny i pokaz szkolenia musztry. Uczniowie mieli okazję usłyszeć o historii Kamieniczek Elbląskich, w których młodzi logistycy gościli po raz pierwszy.

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

fot. UM Elbląg