Logistycy ZSEiO rozpoczęli praktyki zawodowe


Od 19 października uczniowie klasy II b Technik – logistyk rozpoczęli swoje praktyki zawodowe w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg oraz w firmach i instytucjach.

Ponad 20 uczniów rozpoczęło praktykę w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu. Z naszymi uczniami spotkał się w  Dowódca 16. Pułku Logistycznego, płk Piotr PANKOWSKI. Pan Pułkownik powitał uczniów w jednostce, przedstawił osoby funkcyjne Dowództwa oraz omówił zasady pobytu w pułku, w tym wymagania i zalecenia dotyczące obostrzeń związanych z pandemią. Życzył uczniom przede wszystkim zdrowia oraz zdobycia wiedzy praktycznej w zakresie logistyki wojskowej, co zapewni praktyka w 16. pułku.

Następnie uczniowie odbyli szkolenie adaptacyjne – zasady BHP, ochrony informacji niejawnych i ochrony obiektów. Szczególnie skrupulatnie przeprowadzono szkolenie dotyczące zasad zachowania bezpieczeństwa i przestrzegania zasad w trakcie pandemii. Szkolenie przeprowadzili „medycy” z Grupy Zabezpieczenia Medycznego pułku. Szkolenie adaptacyjne zakończył pobyt w Sali Tradycji 16. Pułku Logistycznego, zapoznanie z jego historią i tradycjami oraz współczesnym obliczem jednostki. „Logistycy” w czasie swojej miesięcznej praktyki będą zdobywali wiedzę z zakresu logistyki wojskowej, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia będą odbywać się w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale także w hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Nasi uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów specjalistycznych i specjalnych, naprawa broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji i wiele, wiele innych zagadnień.

Mamy nadzieję, że wiedzę tę będą mieli okazję wykorzystać w przyszłości w praktyce.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Foto: szer. Joanna Gęsicka.

Europejski Dzień Języków -Quiz


09.10 w ramach obchodów Dni Języków Obcych nasi uczniowie mierzyli się w kolejnych zmaganiach,tym razem w quizie wiedzy dotyczącym krajów i języków nauczanych w naszej szkole. Wyniki wkrótce.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH


Dziś rozpoczęliśmy szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych. Pierwszą konkurencją było stworzenie plakatu o jednym z krajów Europy. Oto wszystkie prace które można zobaczyć na szkolnym korytarzu i ich autorzy:

1a – Finlandia, 1b – Białoruś, 1c – Rumunia, 2a – Portugalia, 2b – Norwegia, 2c – Holandia, 2e – Bułgaria, 2f – Czechy, 2g – Irlandia, 3a – Łotwa, 3b – Belgia

Jutro kolejne wydarzenie czyli quiz językowy. Zapraszamy przedstawicieli klas 1-3 do auli szkolnej o godz.10.40.

Kolejna konkurencja to nagrania piosenek lub recytacji w języku obcym.

Wspaniałej zabawy!

STYPENDIUM SZKOLNE


Informujemy, że od 1 września 2020r. do 15 września 2020r. trwa akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

Kryterium dochodowe wynosi 528,00 zł netto na jednego członka gospodarstwa domowego.

W przypadku osób prowadzących działalność rolniczą, kwota dochodu z 1hektara przeliczeniowego wynosi 308,00zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020 r.) – zgodnie z objaśnieniami znajdującymi się na ostatniej stronie wniosku.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganą dokumentacją (do wglądu) należy dostarczyć do pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.

Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga, sekretariacie szkoły lub na stronie https://eped.pl/Stypendia

Dodatkowych informacji udziela pedagog szkolny. –  gabinet 15a

WYPRAWKA SZKOLNA


Informacja na temat warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r. – „Wyprawka szkolna”

Informuję, że w roku szkolnym 2020/2021 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników:

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2019 r. poz 2407), pełnoletniego ucznia a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

Wniosek należy złożyć w gabinecie pedagoga szkolnego do 08.09.2020r. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Wniosek można pobrać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.

 Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020 o godz. 9.00 w wyznaczonych sektorach na boisku szkolnym.

Przypominamy, że na terenie szkoły jest obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.

Przydziały gabinetów na zajęcia lekcyjne dla klas i spotkania z wychowawcami 01.09.2020:

Kl. IA – s. 3
Kl. IB – s. 11a
Kl. IC – s. 13
Kl. IIA – s. 10a
Kl. IIB – s. 16a
Kl. IIC – 17a
Kl. IID – s. 12a
Kl. IIE – s. 8
Kl. IIF – s. 14
Kl. IIG – 5a
Kl. IIIA – s. 4
Kl. IIIB – s. 29
Kl. IIIC – s. 24
Kl. IVA – s. 18a
Kl. IVB – s. 30
Kl. IVC – 4a

Technik – logistyk w wojskowym mundurze.


            Trwa nabór kolejnych zastępów uczniów do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. Szkoła oferuje wiele atrakcyjnych kierunków, ukończenie których zapewnia w przyszłości dobry, życiowy start. Atutem naszej szkoły jest także najwyższy w Elblągu procent zdawalności matur i egzaminów zawodowych wśród elbląskich techników.  Ten trend utrzymujemy już od kilku lat.

            Jednym z kierunków kształcenia w ZSEiO jest Technik – Logistyk. Kierunek ten dodatkowo charakteryzuje się rozszerzonym programem, który nazywamy „klasą wojskową”. Uczniowie tego kierunku chodzą w wojskowych mundurach, uczą się m. in. podstawowych elementów musztry wojskowej, dyscypliny, szkolenia strzeleckiego, walki wręczy czy taktyki. Priorytetem są tutaj także zajęcia z zakresu logistyki wojskowej. Uczniowie tego kierunku mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg. Przynajmniej raz w ciągu nauki w szkole nasi uczniowie odbywają szkolenie poligonowe w oparciu o Jednostkę Wojskową i obiekty szkoleniowe w Gołdapi. Uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i uroczystościach na terenie miasta i regionu. Szkolenie odbywa się także na terenie wojskowych jednostek patronackich. Jednocześnie chcemy bardzo jasno powiedzieć, że nie jesteśmy szkołą oficerską, podoficerską czy kadetów. Naszym priorytetem jest przygotowanie naszych absolwentów do zawodu i pozytywnego zdania egzaminu maturalnego. „Klasy wojskowe” mają tylko pokazać specyfikę służby w mundurach, ponieważ nasi absolwenci od kilku lat zasilają szeregi Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji oraz innych służb mundurowych. Oczywiście nasi absolwenci wybierają także zarówno studia jak i pracę w zakresie szeroko rozumianej logistyki.

            Jeżeli interesuje Cię logistyka, pociąga wojsko a tak naprawdę chcesz to połączyć, wystarczy dołączyć do nas. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu – kierunek Technik – Logistyk. Zapraszamy na naszą stronę internetową i zakładkę klas wojskowych.

Tekst: Zbigniew Tuszyński.
Foto: archiwum ZSEiO.

Zakończenie roku szkolnego


Kochani! 

Od wielu już lat, rokrocznie, w czerwcowy poranek, podobny do dzisiejszego, zwykłem mawiać: „Spotykamy się dziś na uroczystości zakończenia roku szkolnego…”…

A co mam powiedzieć dziś…?

Kiedy nie mogę się tu z Wami spotkać. Nie mogę spojrzeć na Wasze uśmiechnięte twarze, odwzajemnić uśmiechu, być świadkiem wprowadzenia sztandaru i osobiście wręczyć nagród tym, którzy ciężką pracą na nie zasłużyli?

Dziś mogę jedynie, rozglądając się po pustej, cichej szkole, zasiąść przed kamerą i mówić do Was z ekranów Waszych smartfonów  czy komputerów, by w wirtualnej rzeczywistości zamknąć najdziwniejszy rok szkolny, jaki dane mi było przeżyć.

Wiedząc, że tam jesteście, że mnie słuchacie i współdzielicie moją tęsknotę za normalnością, Witam Was, Waszych, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników administracji i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Na tę chwilę czekaliśmy wszyscy od 1. września 2019 roku i choć w najśmielszych nawet wyobrażeniach nie mogliśmy przewidzieć TAKIEGO zakończenia roku – oto jesteśmy. Dotrwaliśmy! W znamienitej większości zwycięsko.

Dlatego też mam prawo uważać, że zakończenie roku szkolnego 2020 jest dniem historycznym. Sytuacja, w jakiej zostaliśmy postawieni przez nieodgoniony Los była największym sprawdzianem dla nas wszystkich. I dlatego nam wszystkim dziś GRATULUJĘ!

Zanim oficjalnie ogłoszę wakacje niech wolno mi będzie podziękować przede wszystkim Wam. Za Waszą pracę, dojrzałą postawę, odpowiedzialność i wyrozumiałość. W sposób szczególny dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratuluję wyników w nauce, zwycięstw w wielu konkursach, zawodach sportowych, angażowania się w pracę na rzecz szkoły i innych instytucji. 

Dziękuję moim Nauczycielom, którzy odkrywali w Was talenty, motywowali do działania, zachęcali do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. A że niesie… o tym nie muszę dziś nikogo przekonywać.

Dziękuję również Waszym Rodzicom, którzy współpracują z nami kibicowali Wam w drodze do sukcesu.

Czego życzyć w takim dniu? Życzę normalności, bezpieczeństwa i zdrowia. Życzę, aby wakacje były czasem dobrego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy i nauki w kolejnym – jak wierzę– lepszym roku. Życzę abyśmy spotkali razem 1. września 2020 roku na szkolnym boisku i silni minionym doświadczeniem, pokrzepieni pięknymi wakacjami z nadzieją rozpoczęli kolejny rok.

Wakacje 2020 uważam za rozpoczęte!

Do zobaczenia!