Logistycy zakończyli praktyki zawodowe


Fot. mł. chor. Krzysztof Moliński

Od 18 listopada uczniowie klas III Technik – logistyk odbywali praktyki zawodowe w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu. Po miesięcznym pobycie w jednostce nastąpiło podsumowanie i zakończenie praktyk. Z naszymi uczniami spotkał się w  Sali Tradycji jednostki Zastępca Dowódcy 16. Pułku Logistycznego, ppłk dypl. Krzysztof Domański. Pan Pułkownik dokonał podsumowania pobytu uczniów w jednostce, czyli przebieg praktyk, zakres wiedzy, szczególnie praktycznej, którą w tym czasie nabyli nasi uczniowie. Zastępca Dowódcy pytał także o wrażenia oraz ewentualne negatywne elementy, mające wpływ na przebieg szkolenia, które należy w przyszłości wyeliminować. Jednak takich zdarzeń i sytuacji nie zgłoszono. Pan Pułkownik Domański na zakończenie złożył uczniom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne oraz życzył doskonałych wyników w nauce.  „Logistycy” w czasie swojej miesięcznej praktyki zdobywali wiedzę z zakresu logistyki wojskowej, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia odbywały się  w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale także w hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Nasi uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów specjalistycznych i specjalnych, naprawa broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji i wiele, wiele innych zagadnień. Mamy nadzieję, że wiedzę tę będą mieli okazję wykorzystać w przyszłości w praktyce.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Elbląg-nasza mała Ojczyzna


Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce po elbląskim Starym Mieście. O zawiłej a zarazem ciekawej historii naszego miasta i zabytkach opowiadał uczniom przewodnik.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bramy Targowej, niedaleko której znajdowała się fabryka elbląskiego przemysłowca Ferdynanda Schichaua. Starym Rynkiem doszliśmy do Ratusza, gdzie obejrzeliśmy makietę XVII Elbląga oraz model unikatowych pochylni na Kanale Elbląskim. W Ratuszu mogliśmy zobaczyć szczególny eksponat-Flagę Polski, której imię przyjęło Technikum Ekonomiczne. Kolejnym punktem wycieczki była Katedra Św. Mikołaja. Następnie ścieżką kościelną dotarliśmy do Muzeum Elbląskiego, gdzie zwiedziliśmy znajdujące się tam wystawy.

Ta plenerowa lekcja historii pozwoliła spojrzeć na nasze miasto z nowej perspektywy i poszerzyła naszą wiedzę o dawnym Elblągu.

Stypendia szkolne

Odbiór decyzji stypendialnych wnioskodawców stypendium szkolnego w gabinecie pedagoga szkolnego ( 15a).

Przypominamy, że stypendium szkolne musi być zrealizowane do dnia 13 grudnia 2019 roku.

Elbląska Policja w „Ekonomiku”.


Od początku roku szkolnego trwa cykl spotkań klasy Technik – Logistyk czyli klasy wojskowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu z przedstawicielami służb mundurowych. Jest to klasa maturalna, która w maju 2020 roku przystąpi do egzaminu dojrzałości. W dniu 3 grudnia z uczniami  spotkał się przedstawiciel Komendy Policji w Elblągu, komisarz Krzysztof Nowacki, który przedstawił uczniom ofertę, dotyczącą naboru do służby i pracy w jej strukturach. Omówiono  wymagania dotyczące wykształcenia w poszczególnych korpusach osobowych, dokumenty, które należy przygotować, niezbędne i wymagane egzaminy oraz badania. Omówiono też warunki służby, pracy i płacy a także inne niezbędne informacje. Młodzież klas maturalnych spotkała się już z przedstawicielem WKU Elbląg, przedstawicielami jednostek wojskowych elbląskiego garnizonu oraz Straży Granicznej. Kolejne spotkania z kolejnymi „służbami” już wkrótce. 

Tekst: Zbigniew Tuszyński

„Logistycy” na półmetku praktyk zawodowych.


Od 18 listopada uczniowie klas III Technik – logistyk czyli nasze „wojsko” dzielnie „walczą”, odbywając praktyki zawodowe w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu. Pierwszego dnia odbyli niezbędne szkolenia – ochrona informacji niejawnych, ochrona obiektów, bhp, zasady pobytu na terenie jednostki wojskowej a także zwiedzili Sali Tradycji jednostki, gdzie zapoznali się z historią i tradycjami pułku. Dalej jest tylko wiedza z zakresu logistyki wojskowej, zarówno teoretyczna jak i praktyczna. Zajęcia odbywają się  w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale także w hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Nasi uczniowie mają niepowtarzalną okazję zapoznania się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów, naprawa broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji i … po prostu zawrót głowy. Mamy nadzieję, że wykorzystają ten czas, tym bardziej że część z nich nosi się z zamiarem służby w wojsku lub innych służbach mundurowych.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: mł. chor. Krzysztof Moliński.

Szlachetna paczka rusza!


Uwaga!

Ruszamy z akcją ”Szlachetna paczka”

Potrzebująca rodzina to 40-letnia pani Martyna i jej 6-letnia córka Kamila. Są w bardzo trudnej sytuacji. Po rozwodzie z mężem pani Martyna została z długami, kredytami, które pozaciągał jej mąż. Zmagania z życiowymi problemami przypłaciła głęboką depresją. Matka i córka po zapłaceniu zobowiązań mają 42 zł miesięcznie na osobę.

Pani Martyna robi wszystko, aby jej córka nie odczuła w jakiej sytuacji się znajdują, a także jej choroby. Stara się dla niej być aktywną mamą – wyszukuje wiele darmowych imprez kulturalnych w mieście i wszędzie zabiera Kamilę. Pani Martyna, kiedy czuła się lepiej, angażowała się jako wolontariusz w wielu programach społecznych. To córka jest dla niej motywacją i to dla niej szuka rozwiązań i pomocy.

Trzy kluczowe potrzeby Rodziny
1. Zapas żywności –  Pani Martyna nie ma za co kupić żywności, zdarza się, że prosi o pomoc sąsiadów.
2. Odzież –  Kamila szybko wyrasta z ubrań, a nie wszystkie pani Martynie udaje się kupić używane.
3. Środki czyszczące – To bardzo drogie środki, a dzięki zaoszczędzeniu na nich pani Martyna będzie mogła sobie pozwolić na wykupienie niezbędnych dla niej leków.
Szczegółowe informacje  znajdują się na librusie. Każdy z Was dostał wiadomość .

Prosimy, włączcie się do akcji!  Tak jak co roku!

Dary należy przekazać do p. Osmańskiej- sala 10a do 04.12 b.r.

„Logistycy” ZSEiO w Ratuszu Staromiejskim


W dniu 7 listopada 2019 roku na zaproszenie Prezydenta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego uczniowie klasy I B – technik – logistyk, w wojskowych mundurach, uczestniczyli w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Miastem Elbląg a Związkiem Piłsudczyków Rzeczpospolitej.

Jednocześnie uczestniczyliśmy w otwarciu wystawy poświęconej postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W przededniu Narodowego Święta Niepodległości była to dla nas prawdziwa i wręcz „żywa” lekcja historii.

Jak bardzo – obrazują fotografie.

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Fot: Joanna Urbaniak

Straż Graniczna w Ekonomiku


Trwa cykl spotkań klasy wojskowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu o profilu Technik – Logistyk z przedstawicielami służb mundurowych.

 W dniu 4 listopada z uczniami tej klasy oraz z pozostałymi klasami maturalnymi spotkali się przedstawiciele Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 Przedstawili uczniom ofertę, dotyczącą naboru do służby i pracy w strukturach Straży Granicznej. Omówione zostały wymagania dotyczące wykształcenia w poszczególnych korpusach osobowych, dokumenty, które należy przygotować, niezbędne i wymagane egzaminy oraz badania. Zreferowano również warunki służby, pracy i płacy a także inne niezbędne informacje. Młodzież klas maturalnych spotkała się już z przedstawicielem WKU w Elblągu, który przedstawił zasady i warunki naboru do służby w wojsku.

Kolejne spotkania ze służbami mundurowymi już wkrótce. 

Uczniowie elbląskiego „Ekonomika” wspominają poległych żołnierzy.


Święto Wszystkich Świętych to czas wspomnień, zadumy i pamięci o wszystkich, których już nie ma z nami ale są i zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci.

Uczniowie klas Technik – Logistyk Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – czyli „klas wojskowych” w przededniu Święta Wszystkich Świętych odwiedzili grób ś.p. sierż. Tomasza Murkowskiego, który poległ 11 listopada 2006 roku, wykonując zadania w ramach VII Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Iraku.  Przywołaliśmy pamięć Tomasza, wspominając lata jego służby w 13. Elbląskim Pułku Przeciwlotniczym. Przybliżyliśmy młodzieży przy tej okazji, czym była misja w Iraku i Afganistanie, Kosowie, Libanie czy Gruzji. Wspominaliśmy tych, którzy polegli, wykonując zadania służbowe zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Umówiliśmy się także, że za 20 lat dzisiejsi uczniowie przyjdą na groby żołnierzy AK, Aliantów, czy też tych poległych już w czasie pokoju i opowiedzą swoim dzieciom, dlaczego zapalają tu znicze. Ta pamięć jest przecież tak bardzo potrzeba dziś ale i w przyszłości. 

 Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: Aleksandra Czupryn.