Święto 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej


Na zaproszenie Dowódcy 4 W – MBOT w Olsztynie Oddział Przygotowania Wojskowego ZSEiO uczestniczył w uroczystym święcie jednostki. Dokładnie w samo południe – 9 maja stanęliśmy wraz z pododdziałami 4 Brygady na placu apelowym jednostki.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwo oraz przedstawiciele firm i zakładów pracy.

Zwieńczeniem uroczystej zbiórki była defilada pododdziałów, w której brał udział także nasz Oddział. Obejrzeliśmy dynamiczny pokaz działania żołnierzy Brygady, wzmocniliśmy siły żołnierską grochówką i czas było wracać do elbląskiego garnizonu. Na ręce Dowódcy 4 Brygady, naszej jednostki patronackiej, złożyliśmy gratulacje i życzenia dla wszystkich żołnierzy i pododdziałów wchodzących w jej skład.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński

Fot. 4 W-MBOT