Inauguracja roku szkolnego 2023/2024


4 września 2023r. cała społeczność ZSEiO uroczyście rozpoczęła rok szkolny 2023/2024.

Wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor szkoły pani Kamila Boros. Na inauguracji obecni byli goście: pani Marzena Kodzik, dyrektor Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie, pan Krzysztor Sidorkiewicz, dyrektor Akademii Nauk Stosowanych i pan major Dawid Trapiszczonek z Wojskowego Centrum Rekrutacji.

To szczególny dzień dla 160 młodych ludzi, którzy od dziś rozpoczęli naukę w naszej szkole.

Jak powiedziała Pani Dyrektor, szkoła stawia przed nimi różne wyzwania, czasem łatwe, czasem trudniejsze. Będą musieli stawić im czoło. Ale zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc swoich nauczycieli. Życzyła wszystkim uczniom osiągania sukcesów, z których będą mogli być dumni.

A po części oficjalnej młodzież rozeszła się do klas, by spotkać się ze swoimi wychowawcami.