ŚLUBOWANIE KLAS MUNDUROWYCH


16 listopada 2023 r. o godz. 17 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Elblągu odbyło się uroczyste ślubowanie kadetów z Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz uczniów z klas technik-logistyk z innowacją mundurową.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: wiceprezydent Elbląga Michał Missan, przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w Elblągu, Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu, Komendy Miejskiej Policji, Urzędu Celnego, Straży Granicznej oraz Dyrektorzy elbląskich szkół i nauczyciele ZSEiO.

Uczniowie z powagą i przejęciem złożyli przed panią Dyrektor Kamilą Boros akt ślubowania, ślubując m.in. bycie wzorem do naśladowania dla naszej szkolnej społeczności.

Po ślubowaniu otrzymali certyfikaty upamiętniające tę doniosłą chwilę.

Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że powierzenie naszej Szkole misji utworzenia Oddziału Przygotowania Wojskowego jest dla nas dużym zaszczytem. Uczniowie z klas mundurowych to młodzież, która pięknie uczestniczy w obchodach świąt miejskich i patriotycznych w Elblągu i godnie nas reprezentuje.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani wysłuchali występu Orkiestry Garnizonowej w Elblągu pod batutą st. chor. sztab. Jacka Buczka .

Gratulujemy naszym kadetom i mundurowym logistykom!

Rewelacyjnie prezentowali się podczas uroczystości ślubowania . Jesteśmy z Nich dumni.