EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy


„EL – Zawodowcy XXI wieku- dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

czas realizacji: 01.01.2017 – 31.11.2019

wartość całkowita wniosku: 1 411 004,40 zł

w tym wartość dofinansowania: 1 269 861,40 zł

Grupę docelową stanowi 357 uczniów/słuchaczy w 6 elbląskich szkołach i placówkach zawodowych: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Techniczno- Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/umiejętności zawodowych powiązanych z profilem kształcenia u 357 uczniów 6 elbląskich zespołów szkół/placówek zawodowych w zakresie dostosowania ich do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez organizację kursów/szkoleń oraz praktyk/staży przy udziale pracodawców/przedsiębiorców w okresie 01.12.2017-30.11.2019r. W projekcie zaplanowano następujące zadania:

  • przeprowadzenie diagnozy uczniów/słuchaczy pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich
  • kursy i szkolenia zawodowych dla uczniów/słuchaczy powiązane z profilem kształcenia oraz wyposażające w miękkie kompetencje pracownicze
  • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy
  • kursy przygotowawcze na studia dla uczniów organizowane we współpracy ze szkołami wyższymi.