Harmonogram realizacji wsparcia na potrzeby wizyt monitoringowych


Harmonogram realizacji wsparcia na potrzeby wizyt monitoringowych

01.12.2017 r. – 31.08.2018 r.

Lp. Rodzaj wsparcia Termin realizacji Miejsce realizacji Ilość beneficjentów
1. Diagnoza doradcy zawodowego uczniów pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie:

  • podatków w firmach logistycznych i marketingowych
  • kadr i płac

ułatwiających kontynuację nauki i wejście na rynek pracy

05.02 – 05.03.2018 r. ZSEIO 16 os., w tym:
9 K
7 M
2. Udział w następujących szkoleniach:

  • Podatki w firmach logistycznych i marketingowych 10 osób (K 3, M 7) – w okresie 19.05 – 27.05.2018 r.
19.05 – 27.05.2018 r. ZSEIO 10 os., w tym:

3 K
7 M

  • Kadry i płace 6 osób (6 K) – w okresie 27.04. – 22.05.2018 r.
27.04. – 22.05.2018 r. ZSEIO 6 K
3. Staże u pracodawców:

  • Awangarda S.C.
27.06. – 23.07.2018 r. Ul. Legionów 2,
82-300 Elbląg
10 os., w tym:

3 K
7 M

  • Agencja Marketingowo – Reklamowa Lider
02.07. – 36.07.2018 r. Ul. Studzienna 37-38C,
82-300 Elbląg
6 K