Przeprowadzone działania w ramach projektu „El – Zawodowcy XXI wieku”


Przeprowadzone działania w ramach projektu  „El – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”

 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji beneficjentów do projektu „El – Zawodowcy XXI wieku –dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” w pierwszej turze zgłosiło się 16 uczniów naszej szkoły: 10 osób w zawodzie logistyk (K 3, M 7) i 6 osób w zawodzie technik organizacji reklamy (K 6).

Wybrani beneficjenci w okresie 05.02 – 05.03.2018 r. zostali zdiagnozowani przez doradcę zawodowego pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie:

  • podatków w firmach logistycznych i marketingowych
  • kadr i płac
  • ułatwiających kontynuację nauki i wejście na rynek pracy.

W ramach działań diagnostycznych wykorzystano m.in.:

  • kwestionariusz wywiadu
  • testy predyspozycji i zainteresowań zawodowych
  • kwestionariusz preferencji zawodowych.

Przygotowano w formie pisemnej indywidualne diagnozy dla każdego ucznia i opracowano opis dotyczący zapotrzebowania beneficjenta na daną formę wsparcia. Dla każdego uczestnika projektu przygotowano indywidualny  arkusz.

 

Zakwalifikowani beneficjenci wzięli udział w następujących szkoleniach:

  • Podatki w firmach logistycznych i marketingowych 10 osób (K 3, M 7) – w okresie 19.05 – 27.05.2018 r.
  • Kadry i płace 6 osób (6 K) – w okresie 27.04. – 22.05.2018 r.

Wszyscy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i otrzymali certyfikaty.

Obecnie beneficjenci odbywają staże u pracodawców:

  • Awangarda S.C.
  • Agencja Marketingowo – Reklamowa Lider

W ramach staży realizowane jest kształcenie praktyczne dla uczniów w rzeczywistych Warunkach pracy.