Harmonogram realizacji wsparcia na potrzeby wizyt monitoringowych


Harmonogram realizacji wsparcia na potrzeby wizyt monitoringowych

01.09.2018 r. – 31.12.2018 r.

W związku z rozpoczynającym się drugim etapem projektu „ El-Zawodowcy XXI wieku-dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku” w tym roku kalendarzowym planuje się jeszcze następujące działania:

 

Rodzaj wsparcia Termin realizacji Miejsce realizacji Ilość beneficjentów
1.       Rekrutacja beneficjentów do projektu 18.10-31.10.2018r. ZSEIO 35 w tym:

22 K, 13 M

2.       Diagnoza doradcy zawodowego uczniów pod kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych ułatwiających kontynuację i wejście na rynek pracy 03.12-21.12.2018r. ZSEIO 35 w tym:

22 K, 13 M

W roku 2019 r. dla nowej grupy beneficjentów planowane są kolejne działania:

– kursy uzupełniające umiejętności zawodowe – marzec – kwiecień

– kurs przygotowujący na studia – kwiecień – maj

– staże u pracodawców – lipiec – sierpień