Diagnoza – II etapW okresie 26.11.- 21.12.2018 r. wybrani beneficjenci zostali zdiagnozowani przez doradcę zawodowego  pod  kątem uzupełnienia ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych  w zakresie:

– podatków w firmach logistycznych i marketingowych: K 7, M  10
– kadr i płac: K 15, M 3

ułatwiających wejście na rynek pracy lub kontynuację nauki.

Doradca w ramach działań diagnostycznych pozyskał dane o beneficjantach wykorzystując m. in.:

– wielowymiarowy kwestionariusz preferencji
– kwestionariusz wywiadu
– test predyspozycji zawodowych

Dla każdego uczestnika projektu została przygotowana w formie pisemnej indywidualna diagnoza dotycząca zapotrzebowania na daną formę wsparcia.

Wśród zrekrutowanych beneficjentów nie ma uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W styczniu i lutym planujemy szkolenia beneficjentów.