KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW NA WYŻSZE UCZELNIETECHNICZNE / ZAWODOWE

Zapraszamy do udziału uczennice i uczniów naszej szkoły –  uczestników  projekty „EL – Zawodowcy XXI wieku – dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”- do udziału w kursie z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe.

Celem kursu jest wyrównanie braków edukacyjnych z zakresu wiedzy matematycznej, kształcenie umiejętności logicznego myślenia  niezbędnych na uczelniach technicznych/zawodowych, co również pozwoli lepiej zdać egzamin maturalny.

Regulamin rekrutacji i kwestionariusz zgłoszeniowy na kurs są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły.

Zainteresowanych proszę o zapoznanie z dokumentami , wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i złożenie go w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2019 r.

Czekamy na zgłoszenia

                                                                       Koordynator projektu

                                                                       Danuta Skrzypczyk

Regulamin